Венчурне інвестування

Венчурне інвестування – порівняно нове поняття для вітчизняних інвесторів і куди більш незрозуміле для їх потенційних «колег». Такий фінансовий інструмент в нашій країні лише набирає обертів. Однакову зацікавленість до нього в рівній мірі виявляють як інвестори, так і особи, які залучають подібні інвестиції і претендують на їх отримання.

Даний фінансовий інструмент спрямований на розвиток нових, перспективних видів підприємницької діяльності та авторських інноваційних ідей, власники яких не мають достатніх коштів для їх реалізації. Тобто інвестор фактично вкладає свій капітал в перспективний бізнес іншого, в надії отримати з цього свою частку прибутку.

Механізм роботи

Механізм роботи такого виду інвестицій досить простий. Венчурний інвестор, в залежності від цілей проекту інвестування та етапу його розвитку, вкладає свої кошти в певний проект, внаслідок чого стає або співвласником створюваного бізнесу, або його кредитором. Як правило, венчурне фінансування залучається в інноваційній сфері, що дозволяє сподіватися на більш істотні масштаби розвитку діяльності, а, відповідно, і більш швидке повернення вкладених інвестицій.

Такий фінансовий інструмент має істотні ризики втрати капіталу, які пов’язані з невизначеністю перспектив продукту, що розробляється, технології і ринку в цілому. У зв’язку з цим інвестори намагаються контролювати свої ризики, через що вкладають капітал тільки в ті сегменти бізнесу, в яких є достатньо обізнаними, а самі компанії, що претендують на отримання фінансування, проходять досить жорсткий відбір.

Варто відзначити, що професійний інвестор, з метою досягнення максимальної продуктивності своїх інвестицій, не просто робить капіталовкладення, він вносить в бізнес свою стратегію, бачення перспектив, практичний і тактичний досвід, контакти і зв’язки. Тільки такий підхід здатний примножити венчурні інвестиції, повне повернення яких повинне бути здійснене протягом 3-7 років. Правом надання такого роду фінансування мають як фізичні, так і юридичні особи – спеціалізовані венчурні асоціації, компанії і фонди. В середньому, розмір таких інвестиційних вливань коливається від 500 тис. до 5 млн у.о. Отримання інвесторами прибутку допускається декількома способами – від дивідендів до різниці у вартості акцій при їх купівлі та продажу. Однак про все – по порядку.

Стадії надання венчурних інвестицій

Як правило, такі фінансові вливання з боку інвестора носять цільовий характер і спрямовані на вирішення певних завдань – від побудови команди та проведення досліджень, розробки готового продукту до безпосереднього розширення масштабів випуску продукції і виходу на нові ринки. З цим пов’язують і механізм роботи найпопулярнішої стратегії венчурного інвестування – поетапне капіталовкладення. Вона ґрунтується на визначенні часових рамок – стадій розвитку фінансованого підприємства, співвідношення цих стадій зі знаковими пунктами розвитку підприємства, обумовленими заздалегідь з інвесторами. Таким чином, розрізняють 6 стадій фінансування венчурного бізнесу:

 • передпосівна стадія;
 • посівна стадія;
 • перша стадія;
 • друга стадія;
 • третя стадія;
 • пізня стадія;

Звісно, кожна зі стадій може припускати певний розмір інвестицій, що надаються для досягнення певних цілей. Так, передпосівна стадія має на увазі виділення автору потенційно прибуткової ідеї порівняно невеликої суми грошей на обґрунтування концепції, маркетингові дослідження або розробки продукту. Надання фінансування на посівний стадії розвитку переслідує мету проведення більш глибоких досліджень і випуску пробних партій продукції. Цільове призначення фінансування на першій стадії розвитку бізнесу, як правило, складається у випуску першої комерційної партії продукції, якщо всі попередні інвестиції вже були витрачені компанією. Фінансові вливання на другій стадії розвитку бізнесу спрямовані на збільшення оборотів і створення запасів продукції.

Незважаючи на істотний прогрес бізнесу, прибуток починає надходити тільки на третій стадії розвитку, що характеризується неухильним розвитком компанії і збільшенням темпів продажів. Тільки тоді компанія може претендувати на надання інвестицій, спрямованих на удосконалення продукту і розширення виробництва.

Пізня стадія розвитку передбачає неухильну тенденцію виходу компанії на фондову біржу. Інвестиції на даному часовому відрізку можуть мати різну спрямованість, і часто «відбиваються» після первинних пропозицій на біржі. Розмір інвестицій на даному етапі найвищий, ризик втрат, відповідно, досить низький.

Традиційні способи одержання венчурними інвесторами прибутку

Залежно від стратегій здійснення інвестування та умов їх надання, інвестори можуть претендувати на різні способи отримання прибутку від своїх інвестицій. Серед таких способів розрізняють:

 • Отримання дивідендів.
 • Продаж інвестором своєї частки.
 • Викуп підприємством частки інвестора.
 • Публічне розміщення акцій на біржі.
 • Позичковий відсоток.
 • Види отримання прибутку від венчурних інвестицій.

В середньому, після отримання статусу публічності і виходу на фондову біржу, тобто на момент ліквідності венчурного бізнесу, річні дивіденди інвестора становлять від 20 до 50% від інвестицій. Розмір прибутку від продажу частки акцій, як правило, вимірюється в сотнях відсотків. Основна віддача починається в період після 5-7 років з моменту перших фінансових вливань. Що стосується позичкового відсотка, то він визначається в індивідуальному порядку, але, як правило, на 5-10% вище банківської ставки.

Венчурне інвестування в Росії

До початку 2000-х, венчурне інвестування в Росії здійснювалося лише за рахунок іноземного капіталу, і тільки після 2001 російські інвестори стали створювати фонди з вітчизняним капіталом. І це незважаючи на те, що за кордоном венчурне інвестування процвітає з початку 60-х! Переймаючи досвід інших країн в даному питанні, російське керівництво змогло побачити плюси розвитку венчурного фінансування тільки до 2006 року, після чого діяльність інвесторів в даній галузі стала регулюватися на законодавчому рівні.

Чималу роль у розвитку такого виду інвестування зіграло створення «Російської венчурної компанії», основною метою якої було інвестування венчурних фондів. У той же час була створена Російська асоціація венчурного інвестування, яка щільно сприяє розвитку вищевказаних фондів.

Сьогодні фахівці відзначають справжній бум розвитку венчурного інвестування в Росії. Динаміка зростання інвестиційних фондів, розмірів інвестицій і обсягів вкладень в цілому дозволила Росії зайняти 4-те місце в Європі за обсягами розвитку і вкладень в інноваційні галузі підприємництва.