0

Формування інвестиційної стратегії підприємства

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється в кілька етапів:

Етап визначення мети;
Етап вибору цілей;
Етап оцінки зовнішнього середовища;
Етап вироблення інвестиційної політики підприємства;

0

Інвестиційна стратегія підприємства

«Стратегія» - військовий термін, що означає мистецтвознавство війни, де досягти перемоги одним ударом неможливо. Стратегія передбачає тривалі дії в театрі війни в умовах дефіциту військових ресурсів. Мета стратегії виграти

0

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Інвестиційна діяльність на підприємстві складний і багатогранний процес. У ньому задіяні всі види ресурсів підприємства. Результат інвестиційної діяльності залежить від того як їм керують. Управління інвестиціями на

0

Інвестиційна діяльність підприємства та організації

Підприємства є основними структурними елементами економіки країни. Від того що виробляють, скільки виробляють і якими затратами залежить сила і ефективність економіки країни. Основа розвитку підприємств в ринковій економіці

0

Інвестиційний бізнес-план компанії

Інвестиційна діяльність властива будь-якому підприємству: без інвестицій немає розвитку, без розвитку - втрата конкурентоспроможності на ринку, втрата конкурентоспроможності - очікуваний крах підприємства. Така невблаганна

0

Інвестиційна політика підприємства

інвестиційна політика підприємства

Інвестиційна політика - багатогранна економічна категорія, що розглядається на всіх рівнях економіки країни, від держави в цілому - інвестиційна політика держави, до рівня підприємства - інвестиційна політика підприємства.

0

Інвестиційне планування

розробка бізнес-плану

Планування є елементом управління. Планування - це розробка алгоритму досягнення поставленої мети із зазначенням виконавців, ресурсів, місця і часу виконання поставлених завдань та результатів, яких необхідно досягти. Плануванню

0

Інвестиційна програма підприємства

інвестиційна програма

Інвестиційна програма за своєю суттю є стратегічним планом розвитку підприємства. Вона розраховується на певний час і включає список різних проектів інвестування, в якому детально вказані обсяги фінансових вкладень.