Класифікація і види інвестицій

Упродовж багатьох десятиліть в нашій країні не було такого поняття, як інвестиції, поширеним було інше – валові капітальні вкладення. Насправді, діяльність по інвестуванню набагато ширша, ніж прості капітальні вкладення, що, безумовно, тягне за собою і ускладнення класифікації як самого процесу, так і його об’єктів та суб’єктів. Для розуміння основ рекомендуємо вам нижче переглянути, які види інвестицій бувають і в яких розрізах їх можна розглядати.

 За належністю

 За стратегією

 За метою

 За моделлю Кейнса

 За обліком

 За терміном

 За об’єктом вкладень