Комплексні інвестиції

Комплексне інвестування є питанням державного рівня, оскільки найчастіше здійснюється саме нею. Комплексний підхід до реалізованих державою інвестиційних проектів можна легко пояснити. Держава, вкладаючи гроші в великий інвестиційний проект, не може допустити одностороннього розвитку інвестованого об’єкта, а зацікавлена також у розвитку пов’язаних між собою сфер виробництва, соціальної сфери, екології та безпеки країни. Інвестиційні програми або плани, в цьому випадку, носять комплексний характер. Звідси виникає термін комплексні інвестиції.

Комплексні інвестиції не передбачають повний набір інвестиційних інструментів, а припускають розміщення інвестицій (наприклад, грошових коштів) за різними напрямками інвестиційного проекту, який представляє собою комплексну програму розвитку інвестиційного об’єкта. Об’єктами можуть бути поселення, міста, регіони, галузі економіки країни або великі народногосподарські об’єкти.

Приклад комплексних інвестицій в Россії

Прикладом комплексних інвестицій може служити програма «Доступне житло». За цією програмою передбачається розвиток нових поселень в малоосвоєних районах. Для поселень держава на пільгових умовах пропонує земельні наділи і видачу новим поселенцям коштів на будівництво індивідуальних будинків. Одночасно з цим держава інвестує кошти в створення необхідної інфраструктури: виробничої та соціальної. Виробнича структура необхідна для зайнятості населення у виробництві, а соціальна для забезпечення нормальних умов в нових поселеннях: будівництво шкіл, дошкільних установ, медичних центрів, торгових центрів і культурно-розважальних організацій.

Такого роду комплексні інвестиції здійснюють муніципалітети багатьох міст Росії, вони спрямовані саме на усунення деяких перекосів в комплексному розвитку міст і сіл. Інвестиції в нерухомість, у багатьох містах обтяжені для інвесторів будівництвом за їх рахунок інфраструктурних об’єктів за програмами комплексного розвитку цих міст. Таким способом інвестиції в нерухомість перетворюються в комплексні інвестиції.

У Росії підприємства і організації, які здійснюють комплексні інвестиції, стимулюються державою. Для підприємств та організацій, що реалізують комплексні інвестиційні проекти, держава надає субсидії. Так, в квітні 2015 року, постановою уряду, в рамках програми «Розвиток промисловості і підвищення її конкурентоспроможності», було розширено перелік об’єктів комплексного інвестування, на які поширюється субсидування державою відсотків по кредитах.

Для стимулювання приватного капіталу в комплексні інвестиції різного роду, державою широко використовуються різні форми залучення приватного капіталу. Ці форми залучення різноманітні, від конкурсів в співвиконавці комплексних інвестиційних проектів до, широко розповсюдженого, державно-приватного партнерства. Інвестори самі можуть виступати з ініціативою щодо формування і реалізації комплексних інвестиційних проектів з отриманням від держави концесій на використання державних активів.

Серйозним гальмом розвитку комплексних інвестицій є відсутність методології формування комплексних планів розвитку інвестиційних об’єктів. Якщо в якості об’єктів виступають невеликі міста чи селища міського типу, то іншою проблемою, яка стримує реалізацію комплексних інвестицій, є відсутність фахівців, здатних сформувати і обґрунтувати комплексний план розвитку. Через це, багато міст відмовлялися від державної підтримки у вигляді комплексних інвестицій.