Міжнародна інвестиційна діяльність

На даний момент світовий ринок інвестицій пропонує досить великі можливості по перерозподілу капіталу. Також з розвитком цього ринку зростають його можливості і обсяги вкладів.

Визначення

Міжнародна інвестиційна діяльність – це можливість експорту заощаджень в різних формах (грошовій або у вигляді товарів) в інші країни.

Звісно, метою даного виду інвестиційної діяльності (власне, і будь-якого іншого) є отримання прибутку від вкладів. Чим більше можливий дохід від вкладів, тим більш перспективним і привабливим для інвесторів є підприємство.

Крім того, цим же терміном можуть називати сукупність активних дій інвесторів щодо виведення за кордон капіталу. Це забезпечує перерозподіл грошей між різними об’єктами і підприємцями незалежно від того, резидентами якої держави вони є.

Вкладення може називатися міжнародним, якщо для його здійснення потрібне інвестиційне співробітництво, тобто представники різних держав повинні між собою взаємодіяти.

У більш вузькому розумінні слово «міжнародний» щодо вкладу означає тільки одне – іноземний. Тобто такий внесок ототожнюється з іноземним внеском.

Як працюють міжнародні інвестиції

При міжнародному інвестуванні спостерігається рух заощаджень між країнами, які співпрацюють між собою. При цьому напрямок руху завжди буде направлений від донора до реципієнта.

Якщо вже мова зайшла про рух фінансів між донором і реципієнтом, то не можна не згадати про такі терміни, як «втеча капіталу» і «чистий приплив капіталу». Перший термін означає переклад своїх заощаджень і вкладання їх в країни зі сприятливим фінансовим становищем. Звісно, що виводиться капітал для того, щоб його зберегти і примножити на більш вигідних умовах. Добре ілюструє цей термін сучасна ситуація: більшість великих компаній зараз переводять свої потужності виробництва, наприклад, в Китай. Це вигідно через велику кількість трудових ресурсів і більш низьку вартість праці, а також набагато меншу кількість податків (на відміну від країн Європи і Америки).

Чистий приплив капіталу означає співвідношення між внутрішніми інвестиціями, обсягами капіталу і кількістю грошей, які вивозяться за кордон держави. Якщо в цьому співвідношенні велика роль відводиться внутрішній частині вкладів, то це означає, що економіка країни стрімко розвивається. Вона при цьому є економічно привабливою для інвесторів. Якщо ж, навпаки, переважає вихід капіталу за межі цієї держави, то це говорить про економічну кризу і неперспективність.

Міжнародне інвестиційне право

Міждержавну діяльність в сфері інвестицій регулює міжнародне інвестиційне право – сукупність правил і норм, що належать національному і світовому праву. Саме воно гарантує дотримання інвесторами і країнами-позичальниками своїх зобов’язань. Дана нормативно-правова база дозволяє укладати двосторонні і багатосторонні договори на міждержавному рівні.

Предметом цієї галузі правової діяльності є вклади в будь-якій формі, боргові зобов’язання між сторонами, цінні папери тощо. Саме цей вид права визначає і при необхідності обмежує міру впливу іноземного капіталу на економіку країни.