Регіональні інвестиції

Регіональні інвестиції – це загальна кількість витрат всіх суб’єктів підприємницької діяльності, населення регіону і управлінських структур, спрямованих на довгострокові капіталовкладення в певні галузі економічної діяльності в позначеному регіоні. Інвестиції в рамках певного регіону переслідують ряд цілей і завдань, які дозволяють як підвищити привабливість території для потенційних інвесторів, так і збільшити економічну стабільність регіону в цілому. Які існують цілі регіонального інвестування, чим представлені основні показники привабливості регіону для інвестування і які заходи мають бути спрямовані для припливу капіталовкладень?

Цілі і особливості регіонального інвестування

В рамках регіону інвестування передбачає досягнення кількох найбільш важливих цілей:

 • Отримання максимально можливого доходу або прибутку;
 • Підвищення господарської та економічної самостійності регіону;
 • Ліквідація існуючої диспропорції в розвитку кількох галузей господарської діяльності;
 • Поліпшення існуючої структури виробництва;
 • Рішення соціальних завдань і проблем (створення нових робочих місць, підвищення рівня заробітних плат в певних галузях);
 • Створення надійної і стійкої фінансової бази регіону.

Регіональні інвестиції мають важливе значення не тільки в рамках певної території, а й усієї держави, незалежно від форми влаштування (будь-то федеративна чи унітарна республіка). Тому інвестиції в регіоні з точки зору державного апарату сприяють:

 • Вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку всіх регіонів;
 • Рішення ряду проблем управлінського і економічного характеру, які мають явну прив’язку до певного регіону;
 • Усунення існуючих деформацій між сусідніми регіонами;
 • Поліпшення економічного та соціального становища держави в цілому.

Головною особливістю регіонального інвестування є здійснення капіталовкладень за рахунок муніципальних джерел.

Такими джерелами є місцеві бюджети, кошти населення регіону, а також кошти приватних підприємств і організацій. Регіональні інвестиції є невід’ємною частиною інвестиційної політики, тому поряд з інвестуванням із муніципальних джерел, проводиться інвестування регіону за допомогою надання централізованих (загальнодержавних) капіталовкладень, а також надходження коштів з інших, більш розвинених регіонів.

Реалізація регіонального інвестування

На сьогоднішній день регіональні інвестиції представляють підвищений інтерес не тільки для держави в цілому та органів влади, як спосіб досягнення економіко-соціальних результатів, але і для приватних інвесторів, як можливість отримувати прибуток з потенційно вигідної, з точки зору економічної діяльності, території. Великі і розвинені регіони недоступні для інвесторів з меншим досвідом і засобами – величезна конкуренція і чітка розділеність ринку дає про себе знати. Інші ж регіони є своєрідною золотою жилою для багатьох інвесторів – є можливість вигідно вкладатися в різні сфери господарської діяльності, починаючи від дрібної і середньої бізнес-діяльності, і закінчуючи фондовими ринками і розвитком рекреаційної та житлової інфраструктури.

На жаль, в нашій країні інвестування в регіони розвинене слабо. Прикладом тому можуть послужити статистичні показники різниці в рівні життя і доходи населення великих територіальних одиниць і дрібніших, віддалених від звичних центрів бізнес-діяльності. Причин тому безліч – недосконалість політики, створення непереборних бюрократичних бар’єрів як для іноземних інвесторів, так і для вітчизняних. Необхідно відзначити і наявність недобросовісної конкуренції серед компаній, що займають монопольне становище в регіоні, а також відсутність контролю за такою конкуренцією з боку влади.

Як визначити інвестиційну привабливість регіону

Для того, щоб потенційний інвестор міг визначити доцільність інвестування в певний регіон, необхідно звертати увагу на різні макроекономічні показники, які свідчать про ефективність функціонування економіки в територіальній одиниці. До таких показників відносяться: рівень життя населення, споживчі ціни, безробіття, середньомісячна заробітна плата та забезпеченість населення, кількість виробленого внутрішнього продукту і зовнішній товарообіг, обсяг виробництва, який припадає на душу населення.

Оцінка передбачає включення в себе і облік всіх перерахованих вище факторів. Відзначимо неможливість комплексної і правдивої оцінки економічної привабливості регіону тільки за кількома показниками, оскільки всі вони взаємопов’язані між собою.

Необхідно враховувати і два важливих моменти, які чітко визначають привабливість територіальної одиниці для приватного інвестора:

 1. Економічні можливості та привабливість регіону. Крім перерахованих вище факторів, необхідно враховувати і законодавчу базу, існуючі ставки муніципального оподаткування, відкритість регіону і влади зокрема для інвестиційної діяльності, рівень захисту від інвестиційних ризиків.
 2. Економічні можливості та привабливість обраного об’єкта. На даному етапі необхідно провести оцінку можливостей галузі, в яку збирається вкладати кошти інвестор, а також стан суб’єктів господарської діяльності в обраній сфері.