Соціальне інвестування

Інвестування являє собою економічний процес, суть якого полягає в направлені вільних грошових активів в розвиток і примноження основних економічних об’єктів, що знаходяться в межах конкретної держави. Однак інвестиції можуть здійснюватися не тільки з метою збільшення економічного ефекту, а й соціального. У такому випадку мова йде про соціальне інвестування.

Суть

Соціальне інвестування означає вид вкладення коштів в розвиток об’єктів соціальної сфери з метою поліпшення умов проживання населення в країні.

Особливо актуальним це є для нинішнього періоду активного розвитку бізнесу, коли вся увага зосереджена на збільшенні капіталу. Технології соціального інвестування дозволяють встановити баланс між задоволенням соціальних потреб і цілями бізнесу. Соціальне інвестування в ідеалі повинно здійснюватися на кожному підприємстві. Вважається, що такий підхід дозволяє збільшити продуктивність праці персоналу за рахунок реалізації соціальних гарантій.

Соціальні інвестиції складаються з:

 1. Державного фінансування соціальної сфери;
 2. Соціальної відповідальності компанії;
 3. Інституційного інвестування, яке складається з соціально-відповідального інвестування та інвестиційних фондів.

Соціально-відповідальне інвестування передбачає вкладення фінансів інвестором не тільки з урахуванням матеріальних аспектів, а й соціальних, культурних та етичних.

Між соціальними і соціально-відповідальними інвестиціями є деякі відмінності, серед яких виділяють:

 • Перший вид інвестицій передбачає вдосконалення корпоративної культури і гармонізацію відносин між представниками компанії та її партнерами.
 • Другий вид інвестицій впливає на компанію опосередковано, стимулюючи реалізацію рішень, що стосуються поліпшення стану корпоративних відносин.
 • Суб’єктом соціально відповідального інвестування є взаємини інвесторів, в той час як соціальне інвестування впливає на саме підприємство.

Соціально-відповідальне інвестування має зрівнювати мотиви та вигоди інвестора з етичними принципами.

Історія

В країнах Європи і США вже давно знайомі з поняттям соціально-відповідального інвестування. Це обумовлено високим ступенем розвитку підприємництва та корпоративної культури. Соціально-відповідальне інвестування стало невід’ємною частиною не тільки бізнесу, а й функціонування фондового ринку.

Соціально-відповідальне інвестування визначає роботу ринку фінансових інструментів та володіє наступними характеристиками:

 • Інвестиції повинні не тільки примножуватися, а й виробляти сприятливий соціальний ефект;
 • Інвестор несе повну відповідальність за економічні, соціальні та юридичні аспекти інвестиційних операцій;
 • Для реалізації соціально-відповідальних інвестицій використовується метод вибірки і впливу.

Учасники

Суб’єкти ринку соціально-відповідального інвестування поділяються на:

 • Інвестиційні банки і фонди.
 • Фонди, що створюються університетами, медичними та релігійними утвореннями.
 • Державні та недержавні пенсійні фонди.
 • Страхові компанії.
 • Недержавні фінансові установи, які здійснюють кредитування населення.
 • Банки, що сприяють соціально-відповідальному інвестуванню.
 • Компанії, що займаються аналізом результатів соціального інвестування.

Соціальне інвестування виробляє фінансовий і нефінансовий ефект. Залежно від об’єктів воно ділиться на:

 • Інвестування в соціальну сферу.
 • Інвестування у виробництво, яке задовольняє соціальні потреби.
 • Інвестування в ноосферу.
 • Інвестиції в людський капітал.

Якщо говорити про напрямки соціально-відповідального інвестування, то серед них виділяють:

 • Соціальне: суворе дотримання прав і свобод людини та безпеки громадян.
 • Етичне: дотримання моралі і протидія поширенню шкідливих звичок серед населення;
 • Екологічне: реалізація заходів, що дозволяють сприяти охороні навколишнього середовища.

Методи

Соціально-відповідальне інвестування здійснюється декількома методами. Один з них полягає в відборі і просіюванні проектів, які відповідають всім критеріям соціального інвестування. Цей метод вважається достатньо складним, так як інвестори повинні ретельно аналізувати характеристики компаній, цінні папери яких вони планують придбати для формування інвестиційного портфеля.

Громадські інвестиційні операції – другий метод соціально-відповідального інвестування. Метою реалізації даного методу є спрямування коштів, виділених інвесторами, на розвиток економічних об’єктів і проектів, які отримують недостатнє для нормальної діяльності фінансування.