Спільні і колективні інвестиції

Колективні інвестиції, найбільш поширений вид інвестицій. Їх офіційна історія починається в XIX столітті. На побутовому рівні, спільні інвестиції існують з незапам’ятних часів. Придбати в складчину знаряддя праці або домашню худобу для спільної роботи – такі колективні інвестиції були поширені багато сотень років тому.

У сучасному суспільстві фінансові інститути давно присвоїли кошти населення, акумулюючи ці кошти в різних фондах і використовуючи їх для великих інвестицій. У Росії та Україні ця форма інвестицій поки що не настільки значна, а в європейських країнах та в США, включаючи пенсіонерів, люди масово вкладають свої кошти в різні фонди колективних інвестицій, які управляються професіоналами.

Колективні інвестиції дуже поширене і у юридичних осіб. Причин для цього декілька:

 • Великі інвестиційні проекти важко «підняти» одному інвесторові, тому об’єднуються кілька, створюючи інвестиційний пул, спільне підприємство або іншу юридичну форму, якої передаються функції управління інвестиціями для реалізації конкретного інвестиційного проекту.
 • Інвестиційні проекти завжди мають певний рівень ризику. Колективне інвестування знижує ризики кожного окремого інвестора і підвищує надійність їх інвестицій.
 • «Вхідний квиток» у деякі інвестиційні фонди досить великий, тому спільне інвестування двох або більше компаній дозволяє подолати поріг входження в такі фонди.

В Україні та Росії набули поширення такі організаційні форми колективних інвестицій:

 • Пайовй інвестиційний фонд (ПІФ);
 • Акціонерний інвестиційний фонд;
 • Недержавний пенсійний фонд;
 • Загальний фонд банківського управління;
 • Інвестиційний банк;
 • Кредитна спілка;
 • Споживче товариство;
 • Інвестиційне товариство.

Найпоширенішою формою є пайові інвестиційні фонди.

ПІФ створювалися як альтернатива інвестиційним фондам колективного інвестування у вигляді юридичних осіб. ПІФ, являє собою майнову форму капіталу, яка, не будучи юридичною особою, не має бази для оподаткування. Інвестор, купуючи пай у фонді, володіє частиною його майна. Майно ПІФ знаходиться в довірчому управлінні у спеціальній компанії, в завдання якої входить отримання прибутку від розміщення цього майна в інвестиційних проектах. Області вкладень інвестицій визначені державою, а процес інвестування регулюється і знаходиться під контролем наглядових органів.

Акціонерний інвестиційний фонд

Акціонерний інвестиційний фонд є ні що інше, як відкрите акціонерне товариство інвесторів. Діяльність фонду ліцензується державою і орієнтована на одержання прибутку, шляхом передачі його майна в довірче управління компанії.

Інвестори такого фонду піддаються подвійному оподаткуванню: виплачують податок на прибуток як акціонерне товариство; прибутковий податок як фізичні особи. Венчурна і іпотечна діяльність цих фондів не дозволена.

Недержавні пенсійні фонди

Недержавні пенсійні фонди за своїми цілями є аналогом державних пенсійних фондів. Ці фонди акумулюють пенсійні вклади їх учасників і передають їх керуючій компанії, яка розміщує їх в різні інвестиційні фонди, фінансові та реальні.

Загальні фонди банківського управління

Загальні фонди банківського управління формуються з майна вкладників на правах спільної власності, і передаються в довірче управління банку. На відміну від ПІФ, ця форма колективного інвестування має більш широкі можливості в галузі інвестування, реально вони можуть інвестувати кошти в будь-яку галузь або інвестиційний об’єкт у формі реальних або фінансових інвестицій, в вітчизняні та зарубіжні цінні папери та інші активи. Обмеженням широкого поширення цього методу колективного інвестування є ліцензування такої діяльності Центральним Банком.

Інвестиційні банки

Даний вид колективного інвестування поширений в економічно розвинених країнах і поки не отримав належного поширення в Україні і Росії. Інвестиційні банки, основною метою ставлять залучення коштів на ринку капіталу для великих інвестиційних компаній. Банки проводять різноманітні операції, серед яких основними є операції злиття і поглинання компаній, продаж цінних паперів, консультування з продажу, купівля цінних паперів і реальних активів.

Кредитні спілки

Кредитна спілка є різновидом кредитного споживчого товариства, некомерційної організації, що спеціалізується на наданні фінансової взаємодопомоги її пайовикам. Пайовиками можуть бути як фізичні особи (кредитна спілка громадян), так і окремі споживчі товариства (кредитна спілка другого рівня). Кредитні спілки розміщують кошти свого резервного фонду в різні фінансові інструменти, перелік яких встановлює їм ЦБ.

Споживчі товариства

Споживчі товариства можуть розглядатися як форма колективного інвестування в інвестиційний об’єкт для задоволення потреб пайовиків споживчого товариства. Споживче товариство як некомерційна організація може бути створена для організації підприємства (звичайного або інноваційного), яке буде задовольняти потреби його пайовиків в вироблених товарах або послугах. Дохід від такої участі колективний інвестор, він же пайовик, отримає у вигляді паю при виході із споживчого товариства, або може отримати шляхом зменшення свого паю до певного допустимого рівня.

Інвестиційні товариства

Договір інвестиційного товариства – це спосіб колективного інвестування. Договором дозволяється об’єднувати вклади декількох осіб і спільно інвестувати в інвестиційні об’єкти з метою отримання прибутку без утворення юридичної особи. Цей тип колективного інвестування відповідає широко відомій у світі формі колективного інвестування Limited Partnership (обмежене партнерство).