Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент представляє собою певну сферу управління діяльністю, яка пов’язана з фінансуванням бізнес-планів для подальшого отримання прибутку. Він включає в себе різні способи управління грошовими коштами, які дозволяють інвесторам скоротити власні витрати і отримати очікуваний від проекту прибуток.

Таке управління здійснюється на різних рівнях – від створення невеликої нової організації до питань державного рівня. Інвестиційний менеджмент має певну методологічну базу, відповідно до якої здійснюється оцінка ефективності вкладення коштів в окремі суб’єкти.

Функції менеджменту

До основних функцій інвестиційного менеджменту відносяться:

 • початкова;
 • організаційна;
 • координуюча.

Початкова

Початкова передбачає планування і попереднє узгодження всього передбачуваного інвестування. На цій стадії визначається стратегія реалізації проекту, враховуються всі особливості діяльності об’єкта інвестування. Головною метою початкової функції є забезпечення успішної реалізації бізнес-плану.

Організаційна

Організаційна функція передбачає визначення обсягів капіталовкладень і форми залучення грошових коштів. На цій стадії визначаються найбільш перспективні інвестиційні проекти і їх алгоритм управління, а також здійснюється пошук потенційних інвесторів.

Координуюча

Велика увага в інвестиційній діяльності приділяється координувальній функції. Необхідно на всіх етапах процесу аналізувати і оцінювати ефективність дій, своєчасно враховувати зміни кон’юнктури та коригувати раніше прийняті рішення.

Завдання і цілі

Для того щоб зрозуміти, як проводиться інвестиційний менеджмент, необхідно ознайомитися з його основними цілями і завданнями. До основних завдань відносяться:

 • мінімізація всіх ризиків;
 • максимальне збільшення доходів;
 • забезпечення зростання рентабельності підприємства.

Інвестиційний менеджмент передбачає аналіз всіх наявних ризиків і включає різні ефективні способи, які спрямовані на отримання максимального прибутку від інвестицій і скорочення ризиків. Головною метою є вибір правильного портфеля, який зможе принести гарний прибуток. До основних функцій менеджерів відносяться:

 • визначення найбільш прийнятної стратегії;
 • складання бізнес-плану;
 • оцінка прибутковості;
 • своєчасне коректування портфеля;
 • оцінка привабливості в фінансуванні певного підприємства;
 • визначення обсягів і якості цінних паперів;
 • забезпечення регулювання всього процесу.

Щоб займатися такою діяльністю, необхідна наявність знань з макроекономіки, бухгалтерського обліку, нормативної документації, оподаткування і проведення аналізів. Без здійснення певних аналізів і розрахунків інвестори не зможуть розраховувати на отримання успішних результатів.

Будь-яка людина, яка вирішила займатися інвестуванням, повинна ознайомитися з методиками розрахунку прибутковості капіталовкладень та оцінками ризиків.

Інвестиції не так давно з’явилися в нашій країні. Раніше, в СРСР, був відсутній ринок цінних паперів, і люди не могли вкладати власні кошти в різні фінансові інструменти. Сьогодні кожен бажаючий може зайнятися інвестуванням і здійснювати операції купівлі-продажу довгострокових і короткострокових фінансових зобов’язань.

Етапи

Менеджмент інвестиційного процесу складається з ряду етапів:

 • розробка тактики;
 • аналіз цінних паперів;
 • створення інвестиційних портфелів;
 • постійне своєчасне коректування портфелів;
 • аналіз виконаних робіт.

Тактика розробляється з огляду на всі цілі капіталовкладень, грошові можливості інвестора, рівень передбачуваного прибутку і наявні ризики. Для визначення привабливості проекту використовують два види аналізу: технічний і фундаментальний.

Технічний аналіз передбачає постійний моніторинг ринку цінних паперів і прогнозування вартості окремих активів. Основним завданням такого аналізу є виявлення тенденцій зростання вартості активів на стадії підйому.

Фундаментальний аналіз передбачає ознайомлення з макроекономічними показниками. Щоб визначити ступінь ризику і рівень передбачуваної прибутковості проекту, враховуються:

 • фінансова стійкість підприємства;
 • ліквідність;
 • репутація тощо.

Ґрунтуючись на таких показниках, визначаються перспективи розвитку підприємства і приймаються інвестиційні рішення.