Інвестиційний план

Інвестиційний план є бізнес-проектом, який дуже важливий для отримання підприємством бажаного фінансування. Тільки грамотно складений план зможе підтвердити життєздатність інвестиційного проекту. Наявність такого документа не гарантує на сто відсотків отримання фінансування, адже інвесторів, перш за все, цікавлять наявні ризики і рівень прибутковості. Саме тому необхідно розуміти, що таке інвестиційний план, і яким він повинен бути.

Зараз навряд чи вдасться знайти інвестора, який буде розглядати пропозиції, коли в ньому відсутній чіткий бізнес-план, підготовлений у відповідності з усіма прийнятими стандартами.

Для чого потрібен план

У бізнес-плані повинна бути максимально відображена інвестиційна ініціатива підприємства, яке потребує фінансування, і чітко викладені всі основні цілі. В таких документах описують процес функціонування і напрямок діяльності. Чітко вказуються об’єкти вкладення коштів і необхідні обсяги. Капіталовкладення можуть надаватися в різних формах: фінансова, матеріальна, нематеріальна тощо.

Суб’єкту інвестування необхідно створити такий інвестиційний план, в якому будуть сконцентровані політика, завдання і стратегія, спрямовані на досягнення певних цілей. Також необхідно, щоб в документі були присутні чіткі показники, що характеризують очікувані результати від реалізації бізнес-плану. Обов’язково вказується часовий період, протягом якого планується реалізувати проект і отримати прибуток.

Такий документ повинен повністю розкривати всі слабкі і сильні сторони, а також містити повну інформацію за обсягом необхідного капіталовкладення. Відносно певної організації вказується конкретна стратегія реалізації бізнес-ідеї, з огляду на всі показники маркетингових досліджень.

Для чого потрібен графік

У проектній документації повинен бути відображений графік інвестицій, що складає попит на обсяги фінансування, які готові надати інвестори в залежності від відсоткової ставки. Як правило, чим вище рівень процентної ставки, тим менші будуть бажані обсяги фінансування. При побудові графіків інвестицій враховується:

  • очікуваний попит на продукцію;
  • рівень заробітної плати працівників;
  • інші витрати (оренда, ремонтні роботи тощо);
  • виробнича технологія.

Складові частини бізнес-плану

Впершу чергу інвестиційний план повинен містити інформацію про виконані на даний момент роботи по реалізації бізнес-ідеї. У цій частині також вказуються всі особи, які підготували проект, і поетапно описуються всі дії, спрямовані на досягнення поставлених цілей. Повинні бути наведені попередні розрахунки по поверненню вкладеного капіталу, терміну окупності, рівню очікуваних доходів і надані певні гарантії.

Друга частина повинна містити інформацію про конкурентоспроможність, маркетингову стратегію і репутацію організації. Також описується процес формування вартості продукції і вказуються способи її реалізації.

У третій частині вказується фінансовий стан. Тобто перераховуються наявні основні фонди і прикріплюються звіти за минулі місяці.

Четверта частина містить технологічний огляд. Вказується, що необхідно організації для досягнення поставлених цілей. Це можуть бути додаткові виробничі приміщення, наявність сировини, пошук постачальників або підрядників, технологія виробництва та інше.

Далі детально описується процес ефективної витрати капіталовкладень, і здійснюється аналіз рентабельності інвестиційного проекту. Проводячи аналіз, враховуються найнижчі показники, при яких проект буде залишатися прибутковим.