Інвестиційний попит

У капіталістичному світі вкладення в той чи інший проект виходять від приватних або юридичних осіб, які змогли накопичити достатню кількість грошових коштів. Відповідно, виникають такі обов’язкові атрибути будь-якого ринку (і ринку інвестицій, в тому числі), як попит і пропозиція. Ці обидва поняття протилежні і знаходяться в складній залежності один від одного.

Визначення попиту в макроекономіці

В наш час на фінансовому ринку завжди присутній інвестиційний попит. Щоб краще зрозуміти причини і механізми його виникнення, потрібно позначити і пояснити ще пару термінів.

Обов’язково потрібно зупинитися на тому, що ж таке сам попит на інвестиції. Існує потенційний інвестиційний попит і реальний.

У макроекономіці є таке визначення потенційного попиту на інвестиції – це теоретична можливість якоїсь фірми вкладати у щось гроші і чекати дохід від інвестицій. При цьому йде збагачення фізичного, основного і оборотного капіталів.

Для реального попиту визначення інше – це кількісний показник, який відображає дійсну потребу різних галузей і виробництв в інвестуванні. Тут може враховуватися старіння обладнання на об’єкті, його зношеність, відсутність технологічного прогресу.

Товари, які мають інвестиційну цінність

Згодом можливість вкладання грошей виливається в намір збагачувати фонд своєї фірми. Зі зростанням даних намірів збільшується попит на товари, що мають інвестиційну цінність:

 • Нерухоме та рухоме майно – машини, квартири;
 • Обладнання для виробництва;
 • Будівельні матеріали;
 • Послуги різних фірм.

Інвестиційний попит – це потреба підприємців, виражена в грошовій формі, в придбанні товарів інвестиційного призначення з метою отримання доходу. На рівні макроекономіки, тобто на державному рівні, на нього впливають:

 • національний обсяг виробленої продукції;
 • національний грошовий дохід суспільства;
 • обсяг накопичених коштів;
 • обсяг витрачених коштів;
 • рівень інфляції в державі;
 • вплив іноземного капіталу;
 • політична ситуація в країні та багато іншого.

Великий вплив роблять навіть не кількісні показники, а їх взаємовідношення між собою. Наприклад, найбільш важливий фактор – розподіл доходів між спожитими і накопиченими коштами.

Чому інвестиції так важливі

Інвестіціям приділяється так багато уваги з однієї простої причини – в капіталістичному світі це єдиний фактор, який може допомогти реалізувати на підприємстві те, що сприяє його прогресуванню. Тільки за рахунок інвестицій відбувається розширення виробництва, заміна старого обладнання на нове. Взагалі, за рахунок фінансування приватних або юридичних осіб збільшуються темпи, з якими буде розвиватися і економічний аспект виробничої діяльності.

Інвестиції – це основний фактор розвитку будь-якого об’єкта в макроекономіці.

За рахунок цього відбувається збільшення доходів від виробничого об’єкта, що приносить прибуток інвесторам. Через підвищення прибутку підвищується привабливість для підприємців, які хотіли б зробити вкладення. Виходить таке собі замкнене коло: більший дохід – більше вкладень. Менший дохід, відповідно, і менше інвестицій.

Чим більша потреба в інвестиціях і чим більший прибуток приносить таке вкладення грошей, тим більший рівень інвестиційного попиту.

Вкладення грошей – це те, що робиться «на перспективу», тобто для того, щоб забезпечити дохід в майбутньому.

Також варто розібрати пов’язане з попитом визначення – пропозиція. Пропозиція для інвестування – це загальна кількість всіх об’єктів, які вимагають вкладення коштів.