Інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати – це капіталовкладення, які пов’язані з реалізацією проекту. Вони можуть відноситись до створення будь-якого нового підприємства або до розширення діючої організації. Наприклад, таке фінансування може бути направлено на перепрофілювання виробничої організації або створення окремої мережі торгових точок.

Інвестиційні витрати представляють собою сукупність всіх фінансових вкладень, що виникають в процесі впровадження бізнес-ідеї. Їх різновиди та обсяги можуть варіюватися в залежності від конкретних цілей проекту.

Види інвестицій

Фінансування, яке надають інвестори, забезпечує нормальне функціонування підприємства, і обсяги коштів, що виділяються на реалізацію бізнес-ідеї, безпосередньо, позначаються на прибутковості проекту. Витрати на інвестиції можна розділити на два основних види:

  • капіталостворюючі;
  • фінансові.

До капіталостворючих вкладень відноситься надання коштів, які виділяються для проведення реконструкцій, перепрофілювання виробництва і будівництво нових будівель. Об’єктами для таких вкладень можуть бути основні фонди підприємств, нерухомість, підготовка працівників, впровадження сучасних технологій та НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки). Засоби, які спрямовані на навчання персоналу, в даному випадку можна віднести до інвестицій тільки при впровадженні нових розробок передбачених інвестиційним проектом.

До фінансового виду капіталовкладень відноситься придбання дорогоцінних металів, іноземних валют, цінних паперів тощо. У цьому випадку інвестори отримують свій прибуток від подальшої більш вигідної реалізації об’єкта інвестування. В фінансові інвестиції також можуть входити премії адміністрації підприємства, оплата податкових зборів і консультацій, комісії і спреди.

Також інвестиційні витрати можуть складатися з чистих і основних оборотних капіталів. До чистих відноситься фінансування, яке спрямоване на підтримання стабільності діючого виробництва. До основних можна віднести капіталовкладення, яке спрямоване на розширення інфраструктури і створення основних фондів.

Класифікація витрат

Всі інвестиційні витрати прийнято кваліфікувати на:

  • невідшкодовуючі;
  • прямі;
  • непрямі.

Вид капіталовкладень безпосередньо залежить від застосування виділених коштів (транспортування, установка нового устаткування, закупівля сировини, навчання персоналу).

Невідшкодовані

До невідшкодованих вкладень відносять всі інвестиційні витрати, які з’явилися через надлишок виробничих засобів і не враховувалися при розробці бізнес-плану. Наприклад, це може бути оплата маркетингового дослідження.

Непрямі

Непрямі витрати завжди пов’язані зі створенням сприятливої атмосфери для успішної реалізації проекту. Це можуть бути послуги підрядників, бухгалтерське або юридичне забезпечення. Наявність таких витрат негативно позначається на показниках рентабельності проекту.

Прямі

Прямі інвестиційні витрати пов’язані безпосередньо з отриманням всіх необхідних дозволів, купівлею і установкою обладнання, а також з будівництвом і проведенням комунікацій.