Індуковані інвестиції

Серед економічних теорій, що пояснюють сутність інвестицій, помітне місце займає модель Джона Кейнса, який пояснює зростання сукупного попиту в економіці інвестиціями в економіку двох типів: автономними і індукованими. При цьому, в його теорії фігурують тільки реальні інвестиції.

індуковані інвестиції

Автономні інвестиції – це інвестиції які не корелюються зі зростанням прибутковості економіки або зростанням валового національного продукту країни. Вони здійснюються для отримання нового капіталу, заміщення використаного капіталу, це інвестиції в науково-технічний прогрес, інвестиції в соціальну сферу для поліпшення людського капіталу тощо.

Індуковані інвестиції – це вкладення, мотивовані підвищеним попитом на вироблену продукцію. Підвищений попит повинен бути постійним і стійким. Тимчасовий попит не повинен враховуватися, оскільки при його зникненні інвестиції будуть марними. Дані інвестиції спрямовуються на розширення виробництва продукції, яке може відбуватися на існуючій технологічній базі або на більш досконалій, оновленій.

При визначенні необхідного обсягу інвестицій, мотивованих підвищеним попитом, необхідно знати скільки додаткового капіталу треба залучити для виробництва додаткової одиниці продукції. Розмір індукованих інвестицій для задоволення виниклих додаткових потреб можна визначити як:

Поява додаткового попиту на сукупний продукт виникає з ростом національного доходу і, відповідно, з’являється потреба в інвестиціях для розширення виробництва. При нульовому зростанні національного доходу потреба в індукованих інвестиціях відсутня.

Аналогічно і для окремого підприємства. Наявність прибутку на підприємстві дає інвестору сигнал про можливість розширення виробництва для задоволення виниклого додаткового попиту на його продукцію. У разі нульової прибутковості виробництва, у інвестора, при появі додаткового попиту на вироблену ним продукцію, може виникнути тільки потреба в підвищенні продуктивності діючого капіталу, шляхом модернізації або реконструкції виробництва. І тільки після цього може постати питання про задоволення додаткової потреби.