Матеріальні інвестиції

матеріальні інвестиції

Основна класифікація інвестицій поділяє їх на дві великі групи: реальні та фінансові інвестиції. У свою чергу перші ділять на матеріальні і нематеріальні інвестиції. Реальні ж інвестиції включають всі вкладення в основний

Фінансові інвестиції

фінансові інвестиції

Інвестування - це розміщення грошових або інших активів, які, ймовірно, повинні принести фінансову вигоду їх власнику. Щоб зрозуміти суть цієї економічної категорії, її необхідно класифікувати. Базова класифікація інвестицій

Реальні інвестиції

Економічний термін "реальні інвестиції" не означає, що існують не реальні інвестиції. Просто класифікація за об'єктом інвестицій їх розділяє на реальні і фінансові інвестиції. Фінансові - це вкладення в цінні папери: акції

Стратегічні інвестиції

стратегії інвестицій

Стратегічні інвестиції це інвестиції довготривалого характеру, які служать для реалізації стратегічних цілей підприємства або організації. Цілі можуть бути різними, але головною стратегічною метою підприємства є його

Короткострокові інвестиції

короткострокові інвестиції

Короткострокові інвестиції представляють собою вкладення інвестора в активи з терміном їх повернення від декількох днів до декількох місяців, але менше одного року. Їх іноді називають швидкі інвестиції. Виходячи з цього,

Довгострокові інвестиції

довгострокові інвестиції

Довгострокові інвестиції, категорія, пов'язана з поняттям капітальні вкладення. Капітальні вкладення широко використовуваний термін в СРСР в плановій економіці, зберігся, в основному, в сучасному бухгалтерському обліку.

Валові інвестиції

Валові інвестиції

Валові інвестиції - це сукупні вкладення інвестора в інвестиційний об'єкт, неважливо в якій формі вони зроблені, і на яку частину об'єкта витрачаються. Звичайно, валові інвестиції це категорія реальних інвестицій, об'єктами

Чисті інвестиції

чисті інвестиції

Інвестиції відповідно до прийнятої класифікації ділять на фінансові та реальні. Реальні інвестиції поділяють на:

інвестиції в основний капітал;
інвестиції в оборотний капітал.

Інвестиції в основний капітал спрямовуються