Акціонерний інвестиційний фонд

У наш час люди намагаються знайти все нові і нові способи заробітку грошей. Перебудова в економічному ладі дає такі можливості навіть звичайному обивателю. Однак, щоб заробляти на біржі або інвестиціях, потрібно мати певний рівень знань.

Якщо ж ви хочете заробляти вже зараз, попутно набуваючи базових знань, які стануть у нагоді під час роботи у фінансовій сфері, то без допомоги професіоналів обійтися не вдасться. Тут може підійти така послуга як інвестиційний консалтинг, який вкрай популярний у нашій країні, або ж можна стати співзасновником акціонерного інвестиційного фонду.

Основні функції фондів

Акціонерний інвестиційний фонд (АІФ) – це вид відкритого фінансового товариства акціонерів, яке займається виключно вкладенням капіталу в акції та облігації, а також інші об’єкти, передбачені чинним законодавством країни. Визначення «відкрите» означає, що його учасником може стати будь-який бажаючий.

Навіщо вкладати гроші в цю організацію, якщо можна купити акції будь-якого підприємства або вкласти в нерухомість, запитаєте ви. Відповідь проста – вам не потрібно буде складати схему і план для інвестицій, не буде потрібно спеціальних знань, аналізу галузі економічної діяльності та частини ринку, до якої належить область інвестування.

Діяльність і визначення АІФ

У нашій державі діяльність даного типу організацій регулюється законом, який називається «Про акціонерні товариства». Для того щоб здійснювати свою діяльність, такому фонду потрібен спеціальний дозвіл – ліцензія. Її має право видавати тільки спеціальний уповноважений державний орган.

Є ряд обмежень, які законодавство накладає на діяльність акціонерних інвестиційних фондів. Вони, наприклад, не можуть займатися більше ніякими видами діяльності, крім вкладення капіталу учасників.

Вимоги, які згідно із законом пред’являються до АІФ

Законом «Про акціонерні товариства» встановлені певні вимоги. Без їх виконання економічне співтовариство не може називатися акціонерним інвестиційним фондом. Ось, власне, і вони:

  1. Обсяг власних коштів АІФ на момент видачі державою ліцензії не повинен перевищувати прописаний в даному законі обсяг і вимоги, які встановлені державним банком;
  2. До складу АІФ не можуть входити ні юридичні, ні приватні особи, які мають таку сферу діяльності як аудиторство, реєстрація тощо. Також акціонерами не можуть бути оцінювачі, які з цим фондом уклали договір;
  3. Все майно, яке належить таким організаціям, ділиться на 2 категорії: фінансові резерви для здійснення вкладів і резерви для забезпечення функціонування самого фонду. До останнього відносяться грошові кошти, які забезпечують роботу різних управлінських органів фонду;
  4. Фінансові резерви для здійснення інвестиційної діяльності (або активи АІФ) передаються в управління спеціальній управлінській компанії, яка також відповідає вимогам закону;
  5. Для проведення всіх фінансових операцій необхідно відкрити окремий банківський рахунок або рахунки. Для того щоб зберігати активи або інвестиційні резерви, також потрібен окремий банківський рахунок. При відкритті рахунку (до слова, відкривається він на ім’я АІФ) необхідно вказати назву АІФ, а також зазначити, що дана компанія-управитель може здійснювати фінансові операції на підставі довірчого управління;
  6. З управлінською компанією повинен бути укладений спеціальний договір, щоб забезпечити довірче управління активами фонду. Як вже було сказано, повинні відкриватися спеціальні банківські рахунки для забезпечення управлінських дій, а також депо для зберігання активів.

Якщо узагальнювати вищесказане, то акціонерний інвестиційний фонд – це непоганий і вкрай актуальний спосіб здійснювати вкладення в нашій країні для звичайної людини. По-перше, в разі вибору такого способу інвестиційної діяльності не потрібен значний обсяг заощаджень, а по-друге, не потрібно бути гуру в фінансах.