Класифікація інвестиційних проектів

Інвестиційні проекти різноманітні, як різноманітна і класифікація інвестиційних проектів. До основних їх класифікаційних ознак відносять:

 • цілі проекту;
 • масштабність проектів;
 • життєвий цикл проекту;
 • сфера реалізації проекту.

1. Крім загальної мети будь-якого інвестиційного проекту, максимізації прибутку від вкладень в капітал, об’єкт, існують підцілі, що додають йому особливі характеристики. Такими підцілями можуть бути:

 • рішення економічного, соціального або екологічного завдання;
 • розширення обсягу виробництва продукції або збільшення кількості послуг;
 • виробництво нової продукції.

2. Масштабність проектів оцінюють як за розміром вкладених в проект коштів, так і за впливом його результатів на навколишнє середовище.

За розміром вкладених коштів їх ділять на:

 • мега проекти;
 • великі;
 • середні;
 • дрібні.

Мега проекти за розміром інвестицій перевищують кілька мільйонів доларів, до них відносяться великі інвестиційні програми з будівництва великих промислових об’єктів.

Великі проекти за обсягом інвестицій складають сотні тисяч доларів, наприклад, реконструкція підприємства з переробки пластмас на хімічному комбінаті.

Середні проекти мають інвестиції близько або трохи вище мільйона доларів, і зазвичай направляються на створення невеликих нових об’єктів або модернізацію або реконструкцію існуючого виробництва.

Дрібні інвестиційні проекти мають невеликий обсяг інвестицій від декількох десятків тисяч доларів.

Масштабність по впливу проекту поділяють на:

 • народногосподарські;
 • регіональні;
 • галузеві;
 • місцеві;
 • на один об’єкт.

Народногосподарський інвестиційний проект впливає на діяльність економіки країни, наприклад, створення національної платіжної системи на пластикових носіях.

Регіональні проекти схожі на попередні, але стосуються, в більшій мірі, регіону.

Галузеві проекти реалізуються тільки в окремій галузі, наприклад, розробка видобутку нафти на морському шельфі.

Місцеві проекти пов’язані з конкретним містом або населеним пунктом, це може бути будівництво невеликої електростанції на місцевому паливі, для забезпечення міста дешевою електроенергією.

Найбільша кількість інвестиційних проектів доводиться на окремі об’єкти: підприємства, організації, заводи, цехи, соціальні підприємства та інші.

3. Кожен інвестиційний проект характеризується часом його існування, від зародження ідеї, розробки його документації, реалізації проекту, циклу ефективного виробництва до закриття проекту. Для класифікації проектів прийнято вимірювати термін його реалізації від моменту початку інвестицій до виходу інвестованого об’єкта на робочий рівень. За цим критерієм проекти діляться на:

 • довгострокові – понад 15 років;
 • середньострокові – від 5 до 15 років;
 • короткострокові – до 5 років.

4. За сферою реалізації інвестиційних проектів їх поділяють на:

 • виробничі;
 • соціальні;
 • екологічні;
 • науково-технічні;
 • фінансові:
 • організаційні.

До виробничих інвестиційних проектів відносяться всі типи інвестиційних проектів, спрямованих на створення реальних продуктів для економіки країни, будь то нова газова турбіна, або новий врожайний сорт картоплі.

Соціальні інвестиції вкладають в соціальні об’єкти: охорона здоров’я, освіта і тощо. Екологічні інвестиції направляються в розробку методів і способів захисту навколишнього середовища, сучасних систем захисту природи від шкідливих впливів та інше. Науково-технічні інвестиції служать для підтримки прикладної та фундаментальної науки, і направляються в більш перспективні галузі досліджень. Інвестиції в фінансову систему (не плутати з фінансовими інвестиціями) використовуються для розробки методів управління банківським сектором, на розвиток фондового ринку, фондових бірж, системи страхування тощо. Організаційні інвестиції спрямовуються на вдосконалення системи управління виробництвом, управління якістю продукції, організації праці і відпочинку працівників.

Наведена вище класифікація практично охоплює всі види інвестиційних проектів.