Фінансові інвестиції

Інвестування – це розміщення грошових або інших активів, які, ймовірно, повинні принести фінансову вигоду їх власнику. Щоб зрозуміти суть цієї економічної категорії, її необхідно класифікувати. Базова класифікація інвестицій залежить від способу вкладення коштів. Таким чином, виділяють реальні і фінансові інвестиції.

Характеристика

Реальні інвестиції – це вкладення коштів у реальні активи підприємства, які можна розділити на дві підгрупи: матеріальні і нематеріальні. У посібниках, присвячених вивченню економіки, реальні інвестиції можуть іменуватися капітальними вкладеннями, так як вони здатні прибільшувати суму капіталу в майбутньому.

Фінансові інвестиції – це сукупність грошових вкладень в цінні папери, депозити і пайові частки. Фінансові вкладення – це інвестиції в довгострокові фінансові інструменти, які в майбутньому зможуть генерувати додатковий дохід. Також метою таких вкладень може стати їх захист від різних фінансових ризиків: інфляція, криза, злодійство. Насправді, грошові інвестиції вважаються досить складною категорією, яку необхідно розглянути детальніше.

Види

Фінансові інвестиції можуть приймати різні види, все залежить від об’єктів інвестування. Кредит від банку є вдалим прикладом фінансових інвестицій, який при ефективному веденні бізнесу і цільовому використанні позикових коштів, може принести фінансову вигоду підприємцю. Наприклад, підприємство бере кредит в банку на оновлення поточного обладнання, що в перспективі посприяє підвищенню рентабельності бізнесу. Позичальник, так як його дохід істотно збільшується, вчасно і без проблем виплачує кредит і в той же час отримує більшу суму прибутку.

Розглядаючи види фінансових інвестицій, можна окремо виділити операції на ринку цінних паперів. Інвестуючи кошти в різні фінансові інструменти, підприємство бере участь в процесі переміщення капіталу в національній економіці. Наприклад, виступаючи інвестором іншого підприємства шляхом придбання акцій, організація сприяє оптимізації діяльності емітента даних цінних паперів. Однак фінансове інвестування у фонди дочірніх підприємств може окремо розглядатися в якості окремого виду всієї сукупності фінансових інвестицій. Вкладаючи в акції перспективних підприємств, інвестор буде отримувати істотну фінансову вигоду. Також підприємець має можливість здійснення прибуткових операцій з валютними контрактами.

Підприємці є активними учасниками валютного ринку. Купівля валюти за курсом, який в перспективі зросте, може вважатися вдалим прикладом фінансових інвестицій.

Менш популярним видом фінансових інвестицій є довгострокове кредитування. Користування позиковими коштами протягом довгого періоду передбачає високі відсотки, тому є невигідним для багатьох підприємств.

Функції

Фінансові інвестиційні організації, крім генерування прибутку, здатні виконувати й інші функції. За допомогою вкладення вільних коштів у фінансові інструменти, організація посилює свій вплив на сегмент ринку, в якому вона працює. Інвестування в фінансові інструменти може вважатися дієвим способом диверсифікації можливих ризиків, особливо, якщо мова йде про різні види інвестицій. Прикладом диверсифікації може бути одночасне використання вільних фінансів в якості вкладень в виді купівлі валют, акцій організацій, депозитних вкладів. Вигода від інвестування існує в формі відсотків, дивідендів або приросту суми вкладеного капіталу.

Економісти стверджують, що вкладати кошти в одному напрямку дуже ризиковано. Прикладом подібної ситуації є вкладення вільних коштів виключно в банківські депозити. У разі банкрутства конкретного банку або погіршення діяльності банківської системи, зростає ймовірність того, що інвестор не тільки не примножить свій капітал, але і залишиться без коштів, які були покладені на банківські рахунки. Також не рекомендується спрямовувати кошти поза обороту в акції одного підприємства. Якщо організація буде перманентно зазнавати збитків в майбутньому, гроші інвестора перестануть працювати.

Портфель фінансових інвестицій

Всі фінансові інвестиції, які здійснюються суб’єктом економіки, можуть бути об’єднані в так званий інвестиційний портфель.

Формування портфеля фінансових інвестицій дає підприємцю можливість систематизувати всі вкладення капіталу за сумою, терміном та ризиками. Щоб детально розглянути структуру портфеля інвестицій організації, необхідно знати, які форми фінансового інвестування існують.

  • Підприємство може направляти частину вільних фінансів в статутні фонди інших підприємств. Така діяльність дозволяє встановити тісну співпрацю в сфері поділу ресурсів, диверсифікації виробництва та вдосконалення виробничої інфраструктури.
  • Однією зі складових портфеля фінансових інвестицій є депозитні вклади в банках і інших фінансових установах. Депозити можуть відрізнятися термінами, сумою і валютою.
  • Важливу роль у формуванні інвестиційного портфеля грає напрямок капіталу у фондові інструменти, які обертаються на аналогічному ринку. Безсумнівною перевагою таких інвестицій є те, що на фондовому ринку існує величезний вибір цінних паперів.

Варто врахувати, що при формуванні портфеля фінансових інвестицій, організація може виходити на закордонні ринки капіталів. Це дозволяє зміцнити виробничі зв’язки підприємств по всьому світу і посприяти вільному переміщенню капіталів.

Облік

Фінансове інвестування – це ділова операція, яка вимагає строго обліку. До інвестицій пред’являються вимоги, згідно з якими вони можуть бути враховані в бухгалтерському обліку організації. Основними критеріями прийняття є:

  • Право підприємства на вкладення фінансів і отримання вигоди повинні підтверджуватися документально.
  • Операції, які мають на увазі перехід всіх ризиків, пов’язаних з певною транзакцією. Йдеться про ризики банкрутства боржника, зміни кон’юнктури ринку, зниження рівня ліквідності.
  • Операції, які здатні принести інвесторові економічну вигоду у вигляді дивідендних платежів, відсотків за вкладами або збільшення суми капіталу.

Облік фінансових інвестицій має на увазі поділ всіх інвестиційних операцій з урахуванням їх терміну. Такий підхід дозволяє складати прогнози щодо отримання економічного ефекту від проведених фінансових операцій на конкретний період часу. Вкладення вільних грошей у фінансові інструменти на термін, який не перевищує дванадцяти місяців, вважається короткостроковою інвестицією. Якщо ж термін інвестування перевищує дванадцять місяців, можна говорити про те, що інвестиція довгострокова. Всі інвестиційні операції повинні враховуватися за фактичними витратами інвестора на їх реалізацію.

При обліку інвестицій необхідно максимально деталізувати інформацію про кожну фінансову операцію. Зазвичай вказується найменування організації, в цінні папери якої були вкладені кошти, кількість цінних паперів, їх номінальна й реальна вартість. Якщо мова йде про депозитний рахунок, то потрібно врахувати назва банку, вид депозиту, його термін, суму, а також процентні виплати.