Інвестиційна привабливість підприємства

Для розвитку будь-якої організації необхідний капітал із зовнішніх джерел. Інвестори зацікавлені в отриманні прибутку і в його примноженні, а щоб уникнути втрат вони оцінюють ефективність вкладення інвестицій в існуючий проект.

Поняття інвестиційної привабливості

Інвестиційна привабливість – це набір фінансово-економічних показників які визначають оцінку зовнішнього середовища, рівень позиціонування на ринку та потенціал отриманого в кінці результату.

На цей показник впливає велика кількість чинників, одним з них є інвестиційна привабливість галузі. Дати максимально точне визначення цьому поняттю не можна, тому що в кожній сфері є набір властивостей, необхідних для визначення оцінки привабливості. В основному це поняття направлене на те, щоб інвестор зміг оцінити наскільки вигідно вкладати капітал в проект.

Відомі економісти вважають, що інвестиційна політика підприємства на прикладі інших компаній повинна формуватися і коригуватися. Такий підхід дозволяє правильно вибрати потрібні інвестиції для ефективного впровадження проекту в реальність, але при цьому процес повинен забезпечувати достатнього рівня дохід, який буде прийнятний для всіх сторін.

Не варто забувати той момент, що інвестиційна привабливість прив’язана не тільки до фінансових структур, але ще до регіонів країни і галузей.

У такому випадку інвестор повинен чітко розуміти всі позитивні і негативні сторони сформованих умов на виробництві. Для цього привабливість інвестиційної діяльності визначають на наступних рівнях:

  • макрорівень – розглядається на рівні всієї країни;
  • мезовень – регіону;
  • мікрорівень – тільки на території діючого підприємства.

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність характеристик які в сумі показують, наскільки ефективно буде вкладати кошти в подальший розвиток підприємства. Переважним показником є ??фактор отримання стабільного доходу протягом тривалого періоду.

На сьогодні багато фірм знаходяться в жорсткій конкуренції за отримання додаткового капіталу для розвитку майбутнього проекту. В основному вкладають гроші в проект, який ретельно розроблений і де інвестор чітко може побачити повну картину доходів. Тому варто розробити звіт з фінансовими показниками, де будуть враховані всі нюанси.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства здійснюється шляхом розрахунку господарського стану підприємства та використовує фінансові показники. До складу цих показників входять:

  • ліквідність – показує, наскільки швидко підприємство може перетворити свої активи в грошові кошти в разі необхідності;
  • майновий стан – відображає частку оборотних і необоротних коштів в спільному майні підприємства;
  • ділова активність – показник характеризує всі фінансові процеси на підприємстві, від яких в свою чергу залежить прибуток підприємства;
  • фінансова залежність – показує залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування і чи можливе функціонування без додаткових засобів;
  • рентабельність – відображає ефективність використання підприємством своїх фінансових можливостей.

Варто пам’ятати, що оцінка інвестиційної привабливості включає показники забезпеченості ресурсами, рентабельність продукції, чисельність персоналу, рівень завантаження виробничих потужностей, знос основних засобів, наявність основних і виробничих фондів тощо.

Важливим критерієм у прийнятті інвестиційного рішення є факт ризику і його наслідки. Для розрахунку цього показника, необхідно дізнатися, до якої категорії відноситься ризик.

Ризики діляться на наступні: зниження доходу, зміни політики ціноутворення, зміни кон’юнктури ринку, непотрібних потужностей підприємства, підвищення рівня конкуренції, втрата ліквідності, невиконання зобов’язань та інше.