Формування інвестиційної стратегії підприємства

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється в кілька етапів:

  • Етап визначення мети;
  • Етап вибору цілей;
  • Етап оцінки зовнішнього середовища;
  • Етап вироблення інвестиційної політики підприємства;
  • Етап організації інвестиційної діяльності;
  • Етап оцінки прийнятих інвестиційних рішень.

Всі етапи розробки інвестиційної стратегії здійснюються послідовно в певному часовому інтервалі, який вибирається виходячи з періодичності оновлення загальної стратегії підприємства. А цей період залежить від передбачуваності загальноекономічних процесів в даний момент і передбачуваності змін в обраному сегменті ринку. Чим більш нестабільні умови кон’юнктури ринку, тим менший період планування стратегії.

Найважливішим етапом формування інвестиційної стратегії підприємства є етап визначення мети. Цьому передує вироблення і осмислення місії підприємства. Виходячи з положення підприємства на ринку, внутрішньої структури його організації, наявних ресурсів, вище керівництво підприємства формує його місію. У неї можуть включатися загальні принципи ведення бізнесу, відносини між керівництвом і працівниками, побудова соціальної схеми взаємин всередині підприємства, потреби підприємства, досягнення високої прибутковості і більш високого становища на ринку продукції, що випускається. Місія повинна доводитись до всіх працюючих на підприємстві.

На підставі місії виробляються стратегічні цілі. Для побудови логічної структури цілей підприємства використовується метод побудови дерева цілей. Інвестиційна діяльність підприємства на цьому дереві займає провідне становище, оскільки безпосередньо впливає на досягнення глобальної мети підприємства і його місії.

Вибір цілей найближчого рівня для включення в стратегію інвестиційного розвитку також здійснюється на дереві цілей. На ньому позначені можливі варіанти досягнення глобальної мети. Розгляд можливих комбінацій підцілей може дати вибір основного шляху досягнення глобальної мети. Критеріями вибору шляху до глобальної мети можуть бути швидкість досягнення глобальної мети і рівень потрібних ресурсів для досягнення кожної підцілі.

Етап оцінки зовнішнього середовища починається одночасно з вибором цілей інвестиційної стратегії, оскільки зовнішні обмеження можуть змінити обрані цілі, через них вони можуть виявитися не досяжними. Наприклад, введення санкцій на залучення західних кредитів, може змінити стратегічні цілі підприємства.

Етап вироблення інвестиційної політики підприємства узагальнює всі умови інвестиційної діяльності підприємства в сьогоденні і майбутньому, і позначає конкретні напрямки його інвестиційної діяльності.

Етап організації інвестиційної діяльності містить перелік організаційних заходів, необхідних для реалізації інвестиційної стратегії: створення управлінської структури з реалізації інвестиційної стратегії, підготовку матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на кожен етап реалізації стратегії інвестування, організацію моніторингу реалізації стратегії та ін.

Етап оцінки прийнятих інвестиційних рішень ґрунтується на прогнозних оцінках їх ефективності. Отримані оцінки можуть змінити ті чи інші складові інвестиційної стратегії, але не кінцеву мету.

Реалізація стратегії

Інвестиційна стратегія підприємства повинна формуватися професіоналами – інвестиційними менеджерами і реалізуватися відповідними структурними підрозділами підприємства, в які крім загальних управлінських структур підприємства повинні входити спеціалізовані структури по формуванню стратегії і реалізації її на підприємстві.

У функції такої структури повинні входити як розробка інвестиційної стратегії, так і «розшивання» інвестиційних завдань по всім підрозділам, які беруть участь в реалізації інвестиційної програми.

Крім цього дана служба повинна здійснювати моніторинг виконання інвестиційної стратегії та оцінку технічних і економічних результатів зроблених інвестицій в рамках стратегії підприємства.

В цілому, за реалізацію інвестиційної стратегії відповідає вище керівництво підприємства і персонально його директор.