Інвестиційна діяльність підприємства та організації

Підприємства є основними структурними елементами економіки країни. Від того що виробляють, скільки виробляють і якими затратами залежить сила і ефективність економіки країни. Основа розвитку підприємств в ринковій економіці – це конкуренція між підприємствами своєї країни і підприємствами інших країн. Конкуренція змушує підприємства знижувати витрати на виробництво, здійснювати пошук нових методів виробництва, нових технологій і нових продуктів. А це неможливо зробити без інвестицій. Інвестиційна діяльність підприємств стає наріжним каменем їх розвитку.

Види інвестиційної діяльності підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства в загальному випадку є ніщо інше, як збільшення його капіталу. Шляхи збільшення капіталу різноманітні. Форми інвестицій в капітал три:

  • У матеріальній формі.
  • У фінансовому вигляді.
  • У нематеріальній формі.

У матеріальній формі

Збільшення капіталу підприємства в матеріальній формі здійснюється у вигляді вкладень в основний капітал підприємства і його оборотні кошти.

Збільшення капіталу можливо на існуючій технічній базі виробництва – це збільшення масштабу діючого виробництва. Зазвичай, такі підприємства виробляють товар, що має підвищений і незадоволений попит. Інвестиції такого роду характеризуються відомою заздалегідь ефективністю інвестицій і невеликим ступенем ризику.

Збільшення капіталу на більш досконалій технічній базі виробництва є ніщо інше, як спільна інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства. Діяльність подібного роду передбачає високу ефективність вкладень в основний капітал і досить високий ступінь ризику.

В фінансовій сфері

Інвестиції підприємства в грошовій формі направляються на придбання цінних паперів на фондовому ринку для отримання додаткового доходу підприємству. З іншого боку, продаж власних акцій підприємства використовують для отримання необхідних інвестицій в основний і оборотний капітал підприємства.

Даний вид інвестиційної діяльності носить не регулярний характер, а виникає при необхідності фінансування серйозних змін у виробництві, як додаткове джерело інвестицій.

В нематеріальній формі

Капітал підприємства в нематеріальній формі складається з товарних знаків на вироблену продукцію, патентів і винаходів, міжнародних торгових марок. Отримання торгової марки на світовому ринку серйозно збільшує ринкову вартість капіталу підприємства. Але для отримання такої торгової марки продукція повинна пройти міжнародну сертифікацію і відповідати світовим стандартам якості. А це означає інвестиції в основний капітал, де створюється ця продукція. Інвестиції в нематеріальну сферу полягають в оплаті процедури отримання торгової марки, придбання патентів, ноу-хау і франшизи на продукцію.

Джерела інвестицій

Джерелом інвестицій в діяльності підприємства можуть бути як власні кошти, так і позикові. Власний капітал підприємства становлять статутний, додатковий і резервний капітал, утворені підприємством фонди, включаючи амортизаційний, а також нерозподілений прибуток минулих років. Основу інвестиційної діяльності з власного капіталу становить прибуток підприємства і фонд амортизації. З фонду амортизації здійснюють відновлення втраченої вартості капіталу, а з прибутку оновлення основних фондів.

Статутний капітал не може бути джерелом серйозних інвестицій, оскільки повинен бути постійно в наявності у підприємства.

Інші фонди витрачаються відповідно до їх призначення. Тому хоча власний капітал вигідний для інвестицій (не треба ні з ким ділитися доходами від вкладень), але практично завжди недостатній для інвестицій в розвиток власного виробництва підприємств.

Отримати кредит в банку, не маючи на те підстав, підприємству практично неможливо. Банк видасть кредит, якщо буде впевнений в успіху інвестиційного проекту і під заставний інструмент підприємства, яким можуть бути акції підприємства або нерухоме та рухоме майно або під гарантії партнера підприємства з хорошою фінансовою репутацією. Отриманий кредит, витрачений на обладнання або інші види основного капіталу, перетворюється в інвестиції. Крім банківських кредитів в якості інвестицій використовується бюджетне кредитування проектів.

Крупні підприємства використовують для отримання необхідних обсягів інвестицій – випуск акцій на внутрішній і зовнішній фондовий ринок. Ця процедура досить трудомістка і витратна і не завжди успішна, тому вдаються до неї після ретельного аналізу ринку і при великій впевненості, що акції знайдуть свого покупця.

Залучення іноземних інвестицій, особливо у вигляді нових технологій або нової техніки, завдання не тільки для окремого підприємства, а й загальнодержавне завдання. Ці інвестиції привабливі не тільки з позиції відновлення виробництва на сучасній технічній і технологічній базі, але також і з позиції міжнародного визнання позитивного іміджу держави та підприємства, його інвестиційного клімату для іноземних інвестицій.

Форми інвестицій на підприємстві

Інвестиції на підприємстві здійснюються у вигляді реальних і фінансових інвестицій.

Реальні інвестиції в основний капітал підприємства мають такі форми:

  • У формі придбання (поглинання) цілих підприємств.
  • У формі нового будівництва підприємства.
  • Реконструкції підприємства.
  • Технічного переозброєння або модернізації виробництва.

Придбання цілих підприємств характерно для дуже великих підприємств, для яких поглинання діючих підприємств вигідніше, ніж будівництво нових. Форми реконструкції виробництва використовуються підприємствами при повній заміні виробничого апарату, це дуже значні інвестиції і такі проекти вимагають серйозної аналітичної підготовки, значних вкладень і паузи в виробничому процесі до запуску нового виробництва. Пауза може становити період від 1 року до 3 років. Не кожному підприємству це під силу.

Більш поширені форми інвестицій – модернізація виробництва або його технічне переозброєння. В цьому випадку замінюються поетапно застарілі виробничі потужності окремих цехів або ділянок виробництва на більш продуктивні потужності.

Фінансові інвестиції здійснюються у вигляді формування інвестиційного портфеля з цінних фондових паперів. Мета такого інвестування – біржові спекуляції для отримання додаткового доходу підприємства. Іноді підприємство придбає акції з метою участі в управлінні підприємств партнерів або конкурентів.
В цілому фінансові інвестиції характерні для великих підприємств, що мають вільні кошти або можливість вільного залучення позикових коштів.

Підприємство вибирає форми інвестування в залежності від відсоткової ставки за кредитами і від рівня інфляції. Якщо прибутковість фінансових вкладень перевищує прибутковість реальних інвестицій, підприємство починає інвестувати в цінні папери. Така ситуація виникає в моменти криз або ринкової кон’юнктури, при якій виробництво продукції, що випускається підприємством, стає збитковим.

Читайте також про управління інвестиційною діяльністю підприємства.