Інвестиційна політика держави

Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових економічної політики є інвестиційна політика держави.

Суть

Механізм впливу на функціонування економіки, зокрема на підприємництво, і називається інвестиційною політикою держави. Вона складається з великої кількості взаємопов’язаних методів впливу, ефективне використання яких призводить до очікуваного результату. Цілями раціональної інвестиційної політики є:

 • Формування сприятливого ділового клімату;
 • Стимулювання підприємництва;
 • Удосконалення соціально-гуманітарної сфери;
 • Сприяння безперешкодної реалізації проектів, які мають цінність для інтенсивного економічного розвитку держави;
 • Мінімізація ризикованості бізнесу в державі;
 • Створення максимально спрощених умов для входження в економіку держави інвесторів з-за кордону.

Державна інвестиційна політика зазвичай існує на рівні держави, регіону або окремого підприємства. Для того щоб впливати на якість інвестиційного потенціалу, держава застосовує такі інструменти впливу як:

 • Податкова політика;
 • Грошова і кредитна політика;
 • Амортизаційна політика;
 • Наукова та технічна політика.

Реалізуючи фіскальну політику, держава повинна вирішити важливе завдання, а саме, як забезпечити податкові платежі в бюджет, в достатній кількості і одночасно залучити інвесторів лояльною податковою політикою. Також пріоритетним завданням фіскальної політики вважається раціональний розподіл грошових потоків, що циркулюють в межах держави.

Управління обліковою ставкою, масою грошей і кредитуванням відображається в грошово-кредитній політиці. Головною метою впливу на ці складові економіки є стимулювання попиту на інвестиції всередині держави. Реалізація грошово-кредитної політики здійснюється центральним банком держави.

Ступінь розвитку наукового і технічного потенціалу визначає інтенсивність і якість інвестиційного потенціалу будь-якої країни. Головна роль у здійсненні науково-технічної політики належить державі, яка займається її менеджментом і визначенням пріоритетних напрямків розвитку. Також держава повинна піклуватися про фінансування розвитку науково-технічного потенціалу.

Амортизаційна політика являє собою складний процес регулярної переоцінки основних фондів, що знаходяться в розпорядженні держави.

Контроль над регіонами

В реалізації інвестиційної політики великі держави повинні враховувати специфіку економічного розвитку всіх регіонів, що входять до його складу. При аналізі інвестиційного потенціалу регіонів враховуються:

 • географічне положення;
 • сукупність природних ресурсів;
 • ступінь розвитку транспортної інфраструктури;
 • геополітичне становище;
 • екологічна ситуація;
 • привабливість території для зарубіжних інвесторів.

Однією з основних завдань держави в сфері інвестиційної політики є гармонійне поєднання інвестиційних потенціалів всіх регіонів з метою формування загальнодержавного ділового клімату. Тому можна сміливо говорити про те, що регіональна інвестиційна політика є невід’ємною складовою державної.

Перед державою стоїть важлива мета, яка стосується формування і затвердження програм інвестиційного розвитку регіонів та їх окремих економічних об’єктів. Бажано, щоб реалізація таких програм ретельно контролювалася з боку центрального і регіонального уряду.

Держава повинна контролювати і раціонально розподіляти фінансові потоки, що циркулюють між окремими регіонами. Також актуальним є вирішення завдання ефективного розподілу доходів і витрат регіональних бюджетів.

У нас особливо гострим залишається питання про страхування інвестицій від втрат, несприятливих економічних умов та інших важкопрогнозованих ситуацій. Це питання має регламентуватися ефективною і прозорою законодавчою базою.

Ефективність інвестиційної політики

Зараз наша держава в сфері інвестиційної політики має вирішити ряд таких актуальних завдань, серед яких можна виділити:

 1. Тісний взаємозв’язок пріоритетів і реалізованих інвестиційних проектів.
 2. Раціоналізація державних витрат, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм різного рівня.
 3. Розширення прав інвесторів.
 4. Акцент на державному інвестуванні.
 5. Перевага проектів з меншим терміном окупності.

Реалізація державної політики в сфері інвестування потребує збільшення обсягу інвестицій, що надходять від приватних інвесторів. Це повинні бути не тільки фінансові інвестиції, а й вливання інноваційних технологій і інтелектуального капіталу.

Перед державою особливо гостро стоїть питання залучення коштів іноземних інвесторів. Закордонне інвестування допомогло б вирішити проблему недостатнього фінансування економіки за рахунок бюджетних коштів.

Щоб удосконалити реалізацію інвестиційної політики держава повинна:

 • гарантувати права всіх учасників інвестиційного процесу;
 • сприяти чесній конкуренції між інвесторами;
 • відслідковувати порушення антимонопольного законодавства;
 • попрацювати над протиріччями в існуючому інвестиційному законодавстві;
 • удосконалити функціонування інфраструктури ринку інвестицій;
 • спростити процедури оформлення документів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів;
 • удосконалити консультативну та аналітичну роботу в сфері інвестування.