Інвестиційна програма підприємства

Інвестиційна програма за своєю суттю є стратегічним планом розвитку підприємства. Вона розраховується на певний час і включає список різних проектів інвестування, в якому детально вказані обсяги фінансових вкладень. У такому бізнес-плані повинна бути чітко обґрунтована економічна доцільність і описані всі дії по реалізації проекту інвестування.

Види фінансування

Будь-яка інвестиційна програма підприємства включає такі показники як структура і обсяги капіталу, який потрібен для успішної реалізації бізнес-проекту. Оптимальна інвестиційна програма максимально гарантує успішну реалізацію проекту і отримання прибутку в зазначені терміни.

Будь-яке підприємство може отримати фінансування від зовнішніх або внутрішніх джерел. Серед внутрішніх джерел фінансування проекту можуть бути:

  • дивіденди, які акціонери підприємства вирішили надати для інвестування;
  • кошти з амортизаційного фонду;
  • кошти з резервного фонду;
  • частина прибутку, якою розпоряджається адміністрація підприємства.

Якщо підприємство не може самостійно виділити кошти для інвестування проекту, то виникає потреба в залученні зовнішніх джерел фінансування. Для того щоб залучити зовнішні джерела, необхідно грамотно розробити бізнес-план. Бізнес-план являє собою документ, в якому описаний процес планованого стратегічного розвитку.

Підприємства за рахунок інвестування не тільки вирішують наявні проблеми у своїй поточній діяльності, а й намагаються домогтися стабільності в роботі і забезпечити належний рівень конкурентоспроможності. У стратегічному плані чітко вказується основна мета. Це може бути стратегія виживання, стабілізації або стратегія розвитку.

Розробка

Розробка інвестиційної програми включає в себе наступні етапи:

  • встановлюється певний період інвестування, визначаються основні напрямки діяльності та головні питання, для вирішення яких будуть виділені кошти в першу чергу;
  • розраховується приблизна потреба у фінансуванні, і визначаються доступні джерела залучення інвестицій;
  • здійснюється оцінка окупності та рентабельності всіх пропонованих проектів і потім вибираються найбільш ефективні.

Будь-яка інвестиційна програма, яка дійсно може залучити потенційних інвесторів, повинна поєднувати в собі мінімальні ризики та максимальну прибутковість. На ці показники комерційні банки, інвестиційні компанії і приватні інвестори звертають увагу в першу чергу.

Інструкція по складанню

Безумовно, для того щоб зацікавити інвесторів, необхідно грамотно скласти інвестиційну програму. Починати слід з опису основних цілей і завдань, наприклад, це може бути створення автотранспортного підприємства, будівництво об’єктів нерухомості, придбання сучасного обладнання тощо. Обов’язково зазначаються відомості про розміри фінансування і те, яким чином воно буде здійснюватися, а також тривалість підготовчого періоду. До підготовчого періоду відноситься оренда, реєстрація підприємства та отримання необхідних дозволів.

Необхідно детально і поетапно розписати всі плановані витрати. Це стосується закупівлі техніки, сировини, витрат на придбання та установку спеціалізованого обладнання, виконання ремонтних робіт в приміщеннях, формування оборотних коштів.

Потрібно провести розрахунки по виробничій програмі, які включають створення власної торгової марки, розміщення реклами та просування товару або послуги. Також потрібно підрахувати обсяги планованої виручки за весь період інвестування і вказати повну суму витрат, в яку буде входити придбання сировини і устаткування, виплата заробітної плати, оплата оренди, електроенергії тощо. Такі показники дуже важливі для потенційних інвесторів.

Захист

Будь-який інвестор захоче максимально убезпечити себе від можливих ризиків. Сьогодні в сфері фінансування широко застосовується захист інвестиційної програми. Захистити власні капіталовкладення інвестори можуть, оформивши страхування, витрати по якому, як правило, лягають на підприємство, яке отримує фінансування.

Взагалі варто відзначити, що питання захисту дуже гостро стоїть у всіх державах з нестабільною економікою. Уряд нашої держави також прагне максимально підтримати залучення коштів в реальні економічні сектори. Сьогодні багато інвестиційних програм можуть бути захищені наданими державою гарантіями. Всі заходи щодо захисту сприяють залученню фінансування і стають невід’ємною частиною інвестиційної інфраструктури.