Інвестиційна рада

У сучасному світі інвестиції відіграють дуже важливу роль. Тому в уряді кожного великого міста і області існують комітет і рада з інвестицій.

Рада з інвестицій є постійним органом, який займається реалізацією заходів щодо державного вкладення грошей. Також інвестиційна рада надає допомогу в подоланні різних бар’єрів, що створюються законодавчою системою країни.

Функції інвестиційної ради

Що ж таке інвестиційна рада? Відповідь проста – це інстанція виконавчої влади, яка відповідає за розподіл інвестицій за потребами різних об’єктів на території свого підпорядкування.

Інвестиційна рада має такі основні функції:

 • Визначення найбільш вигідних цілей для вкладення грошових коштів і формування стратегічного плану по реалізації цих вкладень на території певного краю;
 • Розробка найперспективніших шляхів розвитку;
 • Створення індивідуальної стратегії з розвитку певного краю, її перегляд для постійного підтримання актуальності, дослідження результатів дотримання даної стратегії;
 • Розгляд та впровадження різних пропозицій на державному рівні, які змогли б підвищити інвестиційну привабливість для державних, приватних та іноземних, інвесторів;
 • Державна стимуляція інвестування в деякі не особливо привабливі галузі;
 • Оформлення вимог до проектів, що фінансуються з бюджету області;
 • Створення плану з будівництва нових інвестиційних об’єктів та об’єктів інфраструктури;
 • Розгляд планів з благоустрою краю;
 • Контроль (нефінансовий) за реалізацією об’єктів, яким присвоєно статус особливо значущих для краю;
 • Збір статистичних даних по реалізації планів, щодо інвестування та його результатів;
 • Підвищення конкурентоспроможності краю;
 • Щорічний розгляд доповіді про нинішній стан і можливий розвиток конкурентного середовища, в якому здійснює свою діяльність дана рада.

Відмінності між радою і комітетом

На відміну від ради, комітет не розподіляє інвестиції. Він займається законним оформленням інвесторів, домагається схвалення вкладень в якийсь перспективний об’єкт, взаємодіє із законодавчою і виконавчою владою з питань своєї юрисдикції. Більш точні функції комітету:

 • Забезпечення виконання федеральних програм по своїй сфері діяльності в довіреному йому краю;
 • Координування підприємств і установ, що знаходяться в підпорядкуванні у комітету;
 • Стеження за об’єктами, що знаходяться в підпорядкуванні, своєчасне надання проектів і пропозицій про створення нових, ліквідації старих або реорганізації існуючих об’єктів;
 • Призначення або звільнення з посади директорів об’єктів, ввірених в підпорядкування комітету за погодженням з віце-губернаторами краю, області або міста;
 • Прийом на роботу або звільнення головних бухгалтерів на підвідомчі об’єкти;
 • Представлення інтересів міста, області або краю за кордоном, якщо це стосується компетенції комітету;
 • Представлення інтересів міста, області або краю в судових органах, органах місцевого самоврядування;
 • Видавництво правових актів в рамках своєї юрисдикції;
 • Залучення до вирішення завдань комітету вітчизняних і/або зарубіжних фахівців, вчених, різних наукових організацій;
 • Проведення різних виставок, конференцій, семінарів та нарад для того щоб реалізувати завдання, покладені на комітет;
 • Розробка концепції інвестиційної поведінки в краю, області або місті;
 • Розробка методичних вказівок;
 • Організація прийому громадян і розгляд їх скарг і звернень з питань, підконтрольних комітету.

Таким чином, комітет з інвестицій – управлінський орган. Він грає роль посередника між інвестором і предметом інвестицій, який забезпечує прозорість і законність усіх цих операцій.

У свою чергу, інвестиційна рада – це виконавчий орган. Він отримує інвестиції, які узаконює для нього комітет, а після цього розподіляє їх відповідно до потреб ввіреній йому території.