Інвестиційна декларація і меморандум

Світова практика передбачає безліч способів залучення потенційних інвесторів. Один з дієвих методів залучення вкладників – це створення інвестиційного меморандуму або декларації. Будь-якій компанії необхідні додаткові кошти для подальшого вдосконалення. Дана мета досягається як за рахунок особистих фінансових вкладень (наприклад, амортизаційні відрахування або чистий прибуток), так і за рахунок сторонніх джерел капіталу (емісія власних цінних і боргових паперів, кредити). Інвестиції залучити досить складно – в цьому переконується кожен підприємець.

Що являє собою інвестиційний меморандум

Інвестиційна декларація (або меморандум) є конкретною пропозицією капіталовкладень для певного інвестора. Це найголовніший документ, на підставі якого інвестор може зробити висновок про доцільність і виправданість вкладів в сторонній бізнес. Головна інформація, яка міститься в меморандумі, звучить так: чи варто вкладатися в бізнес, що з цього можна отримати і скільки коштів необхідно інвестувати.

У всіх нормативних документах відсутнє визначення даного поняття, але це не створює жодних проблем із використанням даних паперів для вітчизняних підприємців на етапі пошуку інвесторів. Вкладника (особливо, якщо він є нерезидентом) цікавлять, в першу чергу, такі фактори:

 • Кваліфікація і рівень персоналу, менеджменту.
 • Дійсна ділова репутація.
 • Проведені маркетингові дослідження, які показують майбутній попит на продукцію.
 • Рівень можливої прибутковості.
 • Фінансове становище організації на поточний момент часу.
 • Можливі ризики.
 • Обгрунтованість розміру капіталовкладень.
 • Ключові економічні показники ефективності діяльності – окупність, рентабельність, прибутковість, вартість.

Особливості інвестиційного меморандуму

Перераховані вище фактори містяться і в багатьох бізнес-планах. У чому ж тоді відмінності бізнес-плана від декларації? Бізнес-план є описом діяльності компанії з точки зору менеджменту. Інвестиційний меморандум є своєрідним поглядом на проект з точки зору самого інвестора. Найчастіше бізнес-план складається з урахуванням особливостей написання меморандуму для кожного інвестора.

Розглядаючи технічні особливості меморандуму, можна виділити наступні особливості:

 • Надається повний опис компанії, в тому числі дочірні відділення, філії, діяльність тощо.
 • Меморандум надається тільки для інвестора.
 • Загальна кількість інвесторів, яким відсилається даний документ, дуже невелика.

Однією з ключових особливостей декларації є повноцінний розгляд всіх можливих інвестиційних ризиків, вказівка осіб, які зацікавлені в розвитку проекту, а також структура майбутньої угоди з обраним інвестором. Як правило, документ складається в довільній формі, проте є і уніфікована форма, яка подається в міжнародну мережу UNIDO.

Як готується меморандум

Більшість інвесторів (особливо, найбільш вигідних для підприємця) є нерезидентами країни, тому меморандум завжди готується на двох мовах (друга мова – в залежності від інвестора). Приблизно 50% всього часу створення меморандуму витрачається на збір і аналіз інформації, яка потім буде представлена інвестору.

В першу чергу, складання меморандуму передбачає першочерговий аналіз існуючого бухгалтерського балансу підприємства за останні кілька років його діяльності. При аналізі вказуються джерела коштів, а також напрямки, в яких дані кошти використовуються. В кінці аналізу складаються висновки з пропозиціями щодо поліпшення існуючої фінансової структури підприємства. Наступним кроком вказуються перспективи (в першу чергу фінансові) після здійснення інвестування. Важливий момент: необхідно обов’язково прораховувати можливий чистий прибуток за один рік, оскільки від нього залежить подальший порядок виплат дивідендів і відсотків самому інвестору.

Необхідно враховувати ряд чинників, які здатні вплинути на прийняття позитивного рішення вкладника:

 • Геополітичне становище в регіоні діяльності і країні.
 • Існуюче майно компанії.
 • Наявність доступного сировинного ринку, засобів доставки кінцевої продукції споживачам, наявність кваліфікованих кадрів.
 • Інфраструктура, спрямована на реалізацію продукції або послуг.

Крім перерахованих вище факторів, в обов’язковому порядку враховуються і такі моменти:

 • Взаємовідносини з працівниками та профспілкою.
 • Можливі форс-мажорні обставини, які ніяк не залежать від компанії та її керівництва.
 • Можливі негативні зміни в законодавстві, що ставлять під ризик вклади інвесторів.
 • Можливі складнощі, що виникають в процесі діяльності компанії.
 • Наявність або відсутність зв’язків з представниками органів влади, їх вплив на подальший розвиток бізнесу.

Структура готової декларації

Незважаючи на те, що не існує єдиної правильної структури складання документа, в ньому повинна міститися основна інформація по діяльності компанії.

Таким чином, в меморандум включаються такі розділи:

 • Вступна частина документа, що включає в себе короткий опис підприємства, стратегію ведення інвестиційної діяльності.
 • Короткий огляд економічної галузі, в якій працює розглянута компанія.
 • Докладні відомості про організацію, в тому числі історична довідка, сторонні інвестиції, наявність структурних одиниць, власники компанії і існуюча структура капіталу.
 • Виробничі моменти, які реалізуються послуги і товари, особливості отримання сировини, особливості поставок, наявність патентів тощо.
 • Маркетингова політика компанії, в тому числі порядок утворення цін, ринки реалізації, маркетингова стратегія, продукція тощо.
 • Юридичні питання діяльності компанії.
 • Фінансові відомості, включаючи бухгалтерські та звітні документи, план за видатками та доходами, порядок надання дивідендів і відсотків з прибутку.

Після складання документа робляться висновки, надаються рекомендації, а також висуваються пропозиції для інвесторів.