Інвестиційний ринок

Гроші в нашому світі, якщо їх використовувати правильно, здатні не тільки доставляти життєві радості, але і приносити відчутний прибуток. Але як же це відбувається і отримати зиск від певних операцій? На ці та багато інших питань знають відповіді фахівці з інвестування.

Ринок інвестицій. Основний сенс інвестиційного процесу

В історії розвиток грошових відносин, їх обмін на різні цінності, має значну роль. При цьому гроші завжди були і будуть мірою вартості товарів і послуг. Поняття гроші і капітал дуже часто плутають. Але різниця тут велика. Адже гроші – це грошові знаки певної країни, при цьому грошима виступають монети, банкноти. У той час, як капітал – це все майно, виражене в грошах. Якщо брати до уваги роботу будь-якого підприємства, то в його діяльності розрізняють кілька видів капіталів.

Своя роль відведена для кожного з них, різниця лише тільки в джерелах виникнення того, чи іншого капіталу. При цьому всі вони в будь-який момент можуть переходити один в одного без особливих проблем. Як вже було сказано, гроші – це всього лише частина капіталу підприємства. Таким чином, вкладати їх можна безпосередньо в процес виробництва, в предмети праці та інше.

Сам процес вкладання грошей в будь-яке майно або проект – називається інвестуванням. Це перерозподіл наявних вільних коштів в інші джерела майбутнього доходу. Так, підприємства в основному перерозподіляють гроші з метою подальшого інвестування коштів з чистого прибутку. Як відомо, чистий прибуток – це те, що залишається з валової виручки після вирахування всіх обов’язкових платежів.

Таким чином, інвестування – неминуча потреба будь-якого підприємства. Такий тип вкладень відноситься до внутрішнього інвестування. Тобто до вкладання коштів всередині підприємства.

У багатьох виробничих підприємствах основним видом інвестування вибирають інвестування в основні засоби, вони ж фонди. Це, так зване капітальне інвестиційне вкладення. Як же це виглядає? Основні фонди – досить широке поняття, яке містить у собі безліч підкатегорій. Це і будівлі, і споруди та виробниче обладнання, машини та інше. Рано чи пізно вони втрачають свої основні фізичні і моральні якості, застарівають. Тоді настає необхідність у модернізації, ремонті, або придбанні інших основних фондів. Ось цей процес придбання і є інвестуванням.

Що ж стосується інвестування зовнішнього – то під ним розуміється інвестування в різні проекти, акції та облігації підприємств тощо. Участь в проектах і корпораціях за кордоном так само відносяться до інвестування. Всі ці вкладення і конкуренція щодо права їх фінансування, формують такий економічний інститут, як інвестиційний ринок. Чому саме ринок? Тому що при отриманні права на вкладення грошей в зовнішні ресурси, необхідно подолати конкуренцію, що і є першою ознакою ринкових відносин.

Загальна характеристика ринку

Ринок інвестицій – це економічна організація, яка забезпечує перерозподіл інвестиційних ресурсів між зовнішніми споживачами. За своєю структурою це дуже складне економічне явище, яке досить складно спрогнозувати. Структура інвестиційного ринку досить-таки складна. Тут виділяють об’єкти, суб’єкти і предмети інвестування.

Суб’єктами цього ринку виступають фізичні і юридичні особи всіх форм власності і різних об’єднань. Об’єктами є інвестиційні інструменти, які постійно змінюють свою вартість і вид. Предметом інвестиційного процесу є відносини, які виникають на ринку. Дані відносини строго регулюються законами різних країн і законами функціонування економічної системи. Даний інвестиційний ринок є абсолютно відкритим і на ньому вільно можуть функціонувати будь-які суб’єкти, питання тільки в тому, наскільки вони платоспроможні.

Оцінка і прогнозування інвестиційного ринку – досить складний економічний процес. Цим займаються вузькоспеціалізовані фахівці. Якщо оцінити вартість сукупних інвестицій, наприклад, в економіку тієї, або іншої країни, досить просто підсумувати реальний рух грошових коштів.

До факторів із зовні, які впливають на діяльність інвестиційного ринку відноситься політична ситуація країн, нормативно-правова база, економічна ситуація, зрушення в світовій економіці та інші непередбачені обставини. Тому прогнози є лиш зразковими і можуть бути складені далеко не по всіх інструментах інвестиційного ринку. А тільки за тими, які мають постійну динаміку.

Ринок інструментів фінансового інвестування включає:

  • фінансові вкладення;
  • інтелектуальні;
  • реальні.

Якщо описувати детально, то звичайно ж, інвестування коштів в інтелектуальну власність досить популярне останнім часом. Таким видом інвестицій є аж ніяк не оплата навчання фахівців, це придбання наукових розробок, вкладення грошей в різні експерименти, лабораторії, або цілі інтелектуальні концерни. Діяльність цих концернів націлена на підвищення ефективності діяльності тієї або іншої галузі за рахунок впровадження новітніх програм і процесів. Звичайно ж, головним завданням подібних дій є отримання додаткового прибутку від впровадження новітніх технологій. Як і будь-які інвестиційні процеси, даний вид інструментів підданий ризикам і необхідності затратити великі суми грошей і часу на свою реалізацію.

Фінансові ж вкладення, звичайно ж, робляться в цінні папери. Це акції і облігації різних підприємств. При цьому це можуть бути підприємства, як з високою ліквідністю активів, так і ті, які проходять процес санації. Перші з них фінансуються через додатковий випуск акцій для акумулювання свого власного капіталу, тобто для його збільшення. І таким чином для отримання додаткового прибутку від збільшення обсягу виробництва. Так само облігації подібних підприємств сприяють акумулюванню їх грошових коштів. І ті й інші цінні папери дають їх власникам прибуток у вигляді відсотка від їх вартості.

Щодо підприємств, які перебувають на межі банкрутства, висока ймовірність того, що після санації вони стануть працювати досить ефективно. Але і ризик досить таки великий. Так само фінансові вкладення можливі в грошові одиниці. В гроші різних емітентів. Прибуток тут формується за рахунок курсових різниць. Тобто, при купівлі та продажу валюти, її вартість різна в різні проміжки часу, і якщо трейдер зумів успішно здійснити операцію, він залишився у виграші і отримає прибуток.

Це ринок швидких операцій, де потрібно відчувати кожен наступний крок конкурентів. Але заробити на курсових різницях реально, найголовніше вкласти гроші в їхню початкову масу. А потім вже приймати участь в різних торгах. Правильний підхід до фінансових інструментів і вміння прораховувати найближчі перспективи – гарантують постійний прибуток. Що ж стосується реальних інвестицій, то тут все просто – це вкладення в цінності і виробництво. Безліч виробничих проектів окупаються протягом 5-7 років, це досить невеликий термін, з урахуванням того, що функціонувати подібні проекти можуть до половини століття.

Таким чином, інвестиційний ринок, це своєрідний економічний організм, який безперервно росте, розвивається і приносить своїм учасникам стабільний дохід. Звичайно ж, будь-які операції з грошима і їх еквівалентами досить таки ризиковані. Але будь-який ризик виправдовується з першим отриманням хорошого прибутку. Багато учасників інвестиційного ринку, розчарувавшись і покинувши його, через незначний проміжок часу повертаються з новими ідеями і капіталом. Все тому, що більш швидкого і вдалого способу заробити великі гроші придумано ще не було. Адже ризик є в усьому, але не все, у відмінності від ринку інвестицій, приносить реальний прибуток.