Інвестиційний цикл

Кожен інвестиційний проект вимагає тривалої підготовки і реалізації. На сучасному ринку фінансування такі періоди прийнято називати життєвими циклами інвестування. В даний період входить весь час з моменту первинного фінансування і до отримання останньої прибутку від реалізованого бізнес-плану.

Інвестиційний цикл відображає всі етапи реалізації бізнес-ідеї, починаючи зі стадії підготовки і закінчуючи експлуатацією. Тобто, в ньому відображена повна програма чітких дій з розробки та впровадження бізнес-ідеї. Кожен такий цикл включає в себе кілька етапів:

  • передінвестиційний;
  • інвестиційний;
  • експлуатаційний.

Передінвестиційний

На даній стадії відбувається детальне ознайомлення з попередньо обраною бізнес-ідеєю та приймається рішення про вкладення коштів. Також визначаються джерела фінансування та затверджуються основні моменти щодо впровадження проекту.

Інвестиційний

У цю стадію життєвого циклу інвестування входять всі дії, пов’язані з вкладенням коштів. На даному етапі утворюються організаційні, фінансові та правові відносини, орендуються приміщення, купується обладнання та техніка, виконуються ремонтні та будівельні роботи, набирається персонал, впроваджуються нові технології і формується адміністрація підприємства.

Основним завданням даного етапу є бездоганне виконання всіма учасниками інвестиційного проекту своїх зобов’язань. Всі учасники здійснюють постійний контроль, оцінюють отримані результати і вносять в бізнес-план коригування.

Експлуатаційний

Останнім етапом повного інвестиційного циклу інвестування є експлуатаційний. У цей період інвестори вже отримують прибуток від вкладених коштів. Тобто, на цій фазі інвестори не тільки повертають свої витрачені на фінансування бізнес-ідеї кошти, але ще і отримують очікуваний дохід. Також на даному етапі відбувається оцінка прибутковості підприємства і може розроблятися план для подальшого підвищення рентабельності.

Цикли

Універсальний інвестиційний цикл включає в себе кілька фаз по роботі з проектом:

  • формулювання;
  • розробка;
  • експертиза;
  • переговори;
  • реалізація;
  • оцінка результатів.

Формулювання передбачає проведення адміністрацією організації аналізів та оцінки діяльності підприємства, а також визначення найбільш пріоритетних напрямків розвитку. На підставі аналізів поточного економічного стану адміністрація підприємства готує бізнес-план, спрямований на вирішення наявних проблем.

На фазі розробки відбувається доопрацювання і вдосконалення запропонованої бізнес-ідеї, здійснюється збір всієї необхідної інформації і приділяється особлива увага фінансовим і технічним питанням. Від правильності використання всієї отриманої інформації на даній стадії буде залежати успішна реалізація бізнес-плану.

Інвестори самостійно або за допомогою консалтингових фірм здійснюють експертизу проектів. Проводячи експертизу, приділяється увага всім основним положенням проекту. Проведення якісної експертизи дозволяє інвесторам уникнути непередбачених витрат у процесі реалізації бізнес-плану.

На стадії переговорів з замовниками інвестори досягають певних домовленостей. Всі проведені домовленості в обов’язковому порядку оформляються документально.

Фаза реалізації передбачає розвиток бізнес-плану до моменту введення проекту в експлуатацію. Проводяться аналізи і оцінюється діяльність підприємства для перевірки фінансових потоків, які зможуть забезпечити повернення всіх вкладених інвесторами коштів і отримання очікуваного прибутку.

Оцінку здійснюють після повної реалізації проекту. Головною метою цієї фази є отримання досвіду щодо коригування та реалізації бізнес-плану.