Інвестиції в акції

Одним з найпопулярніших і затребуваних інвестиційних інструментів в світі, безумовно, є акції. Вони знайдуться в інвестиційному портфелі кожного маститого інвестора, оскільки мають ряд переваг, серед яких слід відзначити високу прибутковість і надійність.

Як відомо, акції – один з основних видів цінних паперів, що підтверджують право власності їх власника на деяку частину статутного капіталу і частину прибутку підприємства та його майна. Також в разі визнання неплатоспроможності і ліквідації підприємства, акції дають можливість отримати певну статутом частку. Оборот акцій відбувається на міжнародному фондовому ринку, на якому укладаються угоди з їх придбання та продажу.

Розрізняють 2 види таких цінних документів – прості та привілейовані. Прості акції дають своєму власнику право голосу при вирішенні управлінських питань, а також право на отримання дивідендів від чистого прибутку. Привілейований вид цих цінних паперів дає власникові першочергове право на отримання дивідендів і майна. При цьому право отримання дивідендів по ним реалізується навіть якщо підприємство не мало чистого прибутку – в такому випадку можлива виплата фіксованого їх розміру.

Всі акції мають кілька видів вартості:

 • номінальну (зазначену на ній);
 • емісійну (певну при першому продажі);
 • ринкову (що формується на торгах – вона і цікавить потенційного інвестора).

Поширені методи інвестування в акції

Інвестування в акції – довгостроковий вид капіталовкладення, від якого не варто чекати швидкої вигоди. У той же час потенційний інвестор повинен враховувати, що далеко не всі акції ростуть в ціні – велика частина з них неминуче дешевшає, тому інвестори зазнають збитків, часом навіть колосальних. Таким чином, навіть довгострокові інвестиції в акції пов’язані з величезними ризиками, щоб уникнути яких до даного заходу потрібен особливий підхід, грамотний аналіз ринку, економічної ситуації конкретного підприємства і зважені рішення інвестора.

Вибираючи даний інвестиційний інструмент для себе, потенційний вкладник повинен розуміти, що фондовий ринок – не просто місце, в яке можна прийти і купити бажаний актив. Вихід на нього допустимо тільки для юридичних осіб, які отримали спеціальну ліцензію уповноважених брокерів. Саме через них і відбуваються всі операції. Вважаємо за доцільне розглянути всі можливі методи проведення подібних капіталовкладень. Серед них виділяють:

 • торгівлю через брокера;
 • капіталовкладення через інвестиційні фонди;
 • інвестиції через приватного керуючого;
 • торгівлю ф’ючерсами та опціонами;
 • акціонування.

Торгівля на фондовій біржі через уповноваженого брокера передбачає обов’язковість відкриття спеціального торгового рахунку в цінних паперах. В якості подібного брокера може виступати будь-яка компанія, в тому числі брокерська фірма, яка має право виходу на фондовий ринок. Таким правом також володіють комерційні банки. Відкривши необхідний рахунок, інвестор може здійснювати операції на біржі як сам – використовуючи спеціальну програму, так і шляхом наділення такими повноваженнями самого брокера. Не варто забувати, що послуги брокерів коштують чималих грошей.

Здійснювати інвестиції в акції можна і за допомогою інвестиційних фондів, в тому числі пайових. При виборі подібного фонду потрібно звертати увагу, з акцій яких компаній він формується.

Купуючи пай в ньому, ви даєте право керуючій компанії здійснювати операції з акціями. Потрібно розуміти, що подібний спосіб позбавляє вас вибору відповідних стратегій і не завжди передбачає обов’язковість отримання прибутку. При цьому, незалежно від результатів такого інвестування, інвестор зобов’язується оплачувати керуючій компанії її комісійні.

Один з поширених серед великих інвесторів способів вкласти гроші в акції – довірити свій капітал приватному керуючому. Як правило, керівники не беруть в управління капітали незначних розмірів, оскільки вони не акумулюють кошти довірителів, а займаються капіталом лише одного інвестора. Подібний спосіб вкладення коштів надійніший, оскільки інвестор може контролювати дії керуючого, узгоджувати з ним стратегії проведення угод та інші нюанси. Вважається, що цей метод має більший показник прибутковості, але і більш високі ризики. Тим часом, послуги професіонала стоять вельми недешево і складають 20-50% від прибутку.

Один з найбільш ризикових способів вкладення грошей в акції – торгівля похідними акційними контрактами, які іменуються ф’ючерсами та опціонами. Ці контракти засвідчують право їх власника на покупку акцій у майбутньому за ціною, обумовленою при їх укладанні. Оборот опціонів і ф’ючерсів здійснюється на терміновому ринку. Найбільшим попитом вони користуються у біржових спекулянтів, які заробляють з їх допомогою прибуток не тільки на зростанні вартості акцій, але і на їх падінні. Потрібно пам’ятати, що подібні інвестиції найризикованіші і в найкоротші терміни можуть призвести інвестора до повного фінансового краху.

Акціонування

Акціонування, як метод інвестування в акції, слід відрізняти від інших способів капіталовкладення. Він відрізняється максимально тривалим терміном окупності і не застосовується в спекулятивних цілях. Під акціонуванням розуміється емісія акцій підприємством. Цей процес може полягати як у випуску акціонерним товариством додаткової кількості акцій з метою залучення інвесторів, так і в первісному випуску акцій з огляду на зміни форми власності підприємства на акціонерне товариство.

Акціонування вважається досить витратним заходом, що передбачає сам випуск акцій, їх реєстрацію, лістинг, залучення експертів тощо. У той же час, розглядаючи акціонування як метод вкладення капіталу, варто відзначити, що він є досить привабливим для потенційних інвесторів. Так, здійснюючи придбання знову випущених акцій, інвестор купує їх за номінальну вартість, яка може бути вище їх ринкової вартості. Якщо навіть номінальна вартість акційного пакету буде нижче – залучення інвестицій передбачає розвиток підприємства. Як правило, внаслідок виробничих процесів, заснованих на залучених інвестиціях, в довгостроковій перспективі акції таких компаній зростають в ціні.

Способи отримання доходу від інвестицій

Перед вкладенням своїх коштів, кожен інвестор зобов’язаний оцінити інвестиційні якості акцій, виходячи з яких, приймається рішення про їх придбання. Серед таких якостей виділяють ліквідність, прибутковість і ризики. Як відомо, прибутковість і можливі ризики – поняття взаємопов’язані, що стосується ліквідності, то це поняття відносне, на необхідність розрахунку якого також впливають і способи отримання доходу з акцій, які буде використовувати інвестор. Розрізняють два таких можливих способа:

 1. Отримання дивідендів.
 2. Дохід від спекуляцій.

Отримання дивідендів – не найпоширеніший спосіб. Можливість їх отримання прямо залежить від виду акцій, наявності у підприємства чистого прибутку, а також безпосереднього рішення зборів акціонерів про їх виплату. Як правило, якщо має місце чистий дохід компанії, то виплати здійснюються в кінці звітного періоду, кожному з власників акцій пропорційно до їх кількості. Однак навіть якщо чистий прибуток був отриманий, але збори акціонерів не прийняло рішення про розподіл коштів – виплата дивідендів не проводиться. В цілому подібний спосіб отримання прибутку від акцій є скоріше додатковим.

Дохід від спекуляцій – більш популярний напрям інвестування в цінні папери підприємств. Він полягає в покупці акцій з метою їх подальшого перепродажу за більш вигідною ціною. Потрібно пам’ятати, що фондовий ринок, на відміну від валютного, характеризується відносною стабільністю позицій, істотні коливання можуть мати місце тільки в кризовий період. Тому, вносячи в свій інвестиційний портфель навіть велику кількість акцій різних компаній, не слід чекати якихось прибутків в короткостроковій перспективі. Більш того, ваші дії пов’язані з істотними ризиками втрати капіталу через падіння цін акцій. Звідси випливає, що інвестування зі спекулятивними цілями вимагає від вкладника наявності певних знань, досвіду, здібностей до аналізу ринку, економічної ситуації і коливань.

Основні правила

Кожен потенційний інвестор знайде для себе масу плюсів і мінусів в такому інструменті капіталовкладення, як інвестування в акції. Є сотні прикладів, коли інвестори втрачали все в одну мить, однак стільки ж випадків і казкового збагачення. Тому остаточне рішення завжди залежить виключно від вас, а на закінчення ми наведемо кілька правил, дотримуватися яких рекомендується кожному, хто має намір інвестувати в акції.

 • Акції як фінансовий інструмент підходять тільки для інвесторів, що ставлять прибутковість більш прийнятним фактором, ніж надійність;
 • Для отримання дивідендів максимально прийнятним варіантом стануть привілейовані акції, хоча прості, через меншу ціну можуть бути більш прибутковими;
 • Орієнтуючись на спекуляції, більш прибутковим буде придбання простих акцій, ф’ючерсів і опціонів;
 • Найбільші ризики на фондовій біржі утворюються в кризові та передкризові періоди;
 • Найвигіднішими можуть стати інвестиції в акції на піку кризи, коли ціна на них найменша.
 • Не можна виключити абсолютно всі ризики при проведенні операцій, про це свідчать помилки навіть найуспішніших інвесторів.
 • Не варто вкладати всі кошти в акції одного підприємства, величезна кількість пропозицій дозволяє зробити диверсифікацію, навіть в рамках одного інструмента.