Інвестування в цінні папери

Сьогодні для потенційного інвестора існує достатня кількість інвестиційних інструментів і інститутів, за допомогою яких можна вміло розпоряджатися своїм капіталом, зберігаючи і примножуючи його. Кожен потенційний вкладник може вибрати підходящий саме йому об’єкт інвестування – починаючи від поширених брокерів і трейдерів, і закінчуючи інтернет-стартапами. Однак найпоширенішим і популярним об’єктом інвестування в світі, безумовно, є цінні папери, про які й піде мова далі.

Поняття і класифікація цінних паперів

Згідно з вітчизняним законодавством, під цінним папером розуміється фінансовий документ, що підтверджує наявність у їх власника майнових прав та безпосереднього факту позики, що надає можливість отримання певного доходу.

Кожен з таких паперів володіє номінальною і ринковою вартістю. Угоди з такими документами проводяться на фондовому ринку, допуск до участі на якому можливий тільки юридичним особам і тільки після отримання відповідної ліцензії.

Існує багато класифікацій цінних паперів, що враховують ті чи інші критерії. Однак інвестори на ринку цінних паперів найбільше надають значення їх поділу, згідно з інвестиційними можливостями. Виходячи з такої точки зору, можна виділити 3 види паперів:

 • з фіксованим доходом;
 • акції;
 • похідні цінні папери.

Цінним паперам, які мають фіксований дохід, притаманні певні властивості. Вони в обов’язковому порядку мають термін свого погашення, тобто термін, коли власник цінних паперів може вимагати погашення позики і відсотків по ньому. Крім того, схема погашення номінальної вартості і відсотків по ній, завжди або визначена самим цінним папером, або визначається інвестором і позичальником заздалегідь. До таких паперів відносять такі види:

 • банківський сертифікат;
 • вексель;
 • облігація;
 • депозитарна розписка;
 • державні облігації, ваучери та сертифікати.

Види

Всі вищевказані види цінних паперів мають свій термін обігу, який вказується на них і після якого вони не можуть використовуватися. Термін обігу у всіх видів різний, і може коливатися від 3 місяців до декількох десятків років. Як приклад можна розглянути інвестування в облігації.

Акціями називаються документи, випуск яких здійснює кожне акціонерне товариство. Даний цінний папір засвідчує права його власника на отримання прибутку організації пропорційно кількості акцій, а також засвідчує право власності на частину майна підприємства також пропорційно наявним акціям. До всього, вони дають право на участь в управлінні підприємством та розподілі його доходу. Основними відмінностями акцій і вищевказаних видів паперів, що мають фіксований дохід, вважається те, що дохід по акціях прямо залежить від наявності у підприємства чистого прибутку, а також від рішення акціонерів. Таким чином, він може збільшуватися, зменшуватися або не виплачуватися зовсім. До того ж, акції не мають термінів погашення і є безстроковими.

Що стосується похідних цінних паперів, то і їх вартість, і дохід по ним, прямо залежать від вартості інших цінних паперів. Серед них розрізняють ф’ючерси та опціони. Вони являють собою термінові контракти, що дозволяють зробити операцію з вищевказаними паперами в певний термін. Їх реалізація здійснюється на терміновому ринку, через що ф’ючерси та опціони не підходять для того, щоб здійснювати інвестиції у фондовий ринок.

Оцінка інвестиційних якостей

Кожен потенційний інвестор, який бажає інвестувати в ЦП, робить це тільки з однією метою – отримати дохід. Як і в будь-яких інших фінансових інструментах, інвестування в цінні папери пов’язане з певними ризиками. Тут, як і у всіх інвестиційних інститутах, діє одна аксіома – чим вище ризики, тим вищий дохід. Відповідно, чим нижче ризики – тим нижчий дохід від цінних паперів.

Таким чином, оцінюючи інвестиційні якості ЦП, потенційний інвестор розраховує ризики і ймовірний дохід і тільки після цього приймає рішення про інвестування. Для оцінки інвестиційних якостей застосовуються такі критерії:

 • ризик;
 • ліквідність;
 • прибутковість.

Під ризиком розуміють можливість втрати капіталу, вкладеного в ЦП. У загальному розумінні, ризик – це певна ймовірність відхилення реальних подій від очікуваного результату. Ризики, в залежності від виду цінних паперів і операцій з ними, можуть носити різний характер – економічний, правовий, політичний тощо. Від ризику прямо залежить прибутковість конкретного цінного паперу. Під ним розуміють можливість конкретного паперу приносити економічну вигоду, тобто приріст капіталу. При виборі об’єкта інвестування вкладнику потрібно обов’язково визначитися із співвідношенням прибутку і ризика.

Що стосується ліквідності, то під нею розуміється можливість швидкої реалізації конкретного цінного паперу і отримання за нього певної кількості коштів, без істотних втрат для держателя такого цінного паперу при відсутності коливань ринку.

Визначаючи інвестиційні характеристики цінних паперів, професійні інвестори проводять серйозні дослідження, що вимагають наявності глибоких знань і іменовані фундаментальним і технічним аналізом. Проводячи технічний аналіз, порівнюються різноманітні графіки та курси руху цінних паперів тільки з однією метою – визначення ринкової динаміки зростання або падіння цін на конкретний цінний папір.

Фундаментальний аналіз же більш важливий, він стосується безпосередньої діяльності підприємства, в ЦП якого інвестор планує зробити капіталовкладення. Такий аналіз дозволяє зробити оцінку діяльності фінансового стану підприємства, його місце в тій чи іншій галузі і розмір сегмента ринку, займаного емітентом. Він дає можливість гранично точно спрогнозувати поведінку та настрої як вже існуючих, так і потенційних акціонерів підприємства.

Особливості

Як вже говорилося вище, здійснюючи інвестиції в цінні папери, вкладник зобов’язаний керуватися певними правилами і стратегією, виходячи з бажаного прибутку і прийнятного для нього ризика. Йому варто розуміти, що ризики втрати капіталовкладень залежать не тільки від видів паперів, ситуації на ринку і настроїв акціонерів та інвесторів, вони також прямо залежать і від самого емітента.

Так, наприклад, цінні папери державних підприємств куди менш ризиковані фінансові інструменти, ніж цінні папери комерційних підприємств. У той же час інвестування в акції прогресуючих компаній володіє меншими ризиками, ніж акції з повільним рівнем прогресу і доходу. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне виділити ряд характеристик, на які повинні звертати увагу потенційні інвестори при капіталовкладеннях в інвестиційні цінні папери.

При визначенні привабливості цінних паперів конкретного емітента, потенційний інвестор повинен враховувати:

 • Обсяги і потенціали зростання виручки, прибутку і ліквідності активів емітента.
 • Розмір виплачуваних дивідендів.
 • Динаміку зростання або падіння цін на папери на ринку.
 • Частку і стійкість підприємства в своєму сегменті ринку.
 • Диверсифікованість галузей діяльності емітента.
 • Реалізацію емітентом своєї бізнес-моделі.
 • Фінансову звітність емітента.

Як вже стало зрозуміло, інвестиції в цінні папери, а точніше, отримання доходу від них, вимагає наявності у потенційного інвестора практичного досвіду і знань. Для реалізації вищевказаних стратегій і принципів, без яких отримання доходу можливе тільки при спекуляціях, мало наявності лише одного бажання бути успішним інвестором.

До того ж варто пам’ятати, що ЦП – довгостроковий інвестиційний інструмент, який не принесе швидкого прибутку. Оцінивши всі ці фактори, ви зможете прийняти правильне для себе рішення. Зрештою, якщо у вас немає необхідних знань і досвіду, але є бажання бути інвестором цінних паперів, існує маса фондів, професійні керуючі яких куди краще розбираються в тенденціях і стратегіях фондового ринку.