Інвестиції в нематеріальні активи

Реалії сьогоднішнього життя і переоцінка людьми багатьох людських цінностей утворюють все нові тенденції в абсолютно різних сферах життя. Не стала винятком і інвестиційна діяльність. Вплив світової кризи, дефолти, падіння курсів валют і нестабільність на світових ринках і біржах відкривають нові інвестиційні віяння, спрямовані на нестандартні інструменти капіталовкладень. Серед них максимальну популярність сьогодні набирають інвестиції в нематеріальні інвестиційній активи і людський капітал. Ці інструменти існують вже досить давно, проте об’єктами для вкладення коштів вони стають тільки останнім часом.

На нашу думку, людський капітал входить в поняття нематеріальних активів. Це найяскравіше проявляється, якщо розглядати в якості такого капіталу навички, інтелект і знання персоналу будь-якої організації – що найбільше цікавить потенційного інвестора. Однак, з огляду на різну природу виникнення цих інститутів, а також для більшого розуміння, вважаємо за доцільне розглянути вищевказані інструменти окремо.

Інвестиції в людський капітал

Поняття людського капіталу – це сукупність інвестиційних вкладень в людину, які підвищують її здатність до праці. У нього входить освіта, професійні вміння та навички. Пізніше дане поняття набуло більш широкого змісту, проте, на нашу думку, потенційного інвестора, який хоче заробити на людському капіталі, перш за все, цікавлять саме вище перераховані моменти.

Спочатку ми розглядаємо цей метод інвестування, як капіталовкладення в чужий людський капітал. Для отримання прибутку від подібних вкладень, логічним буде використовувати таку людину в своїх цілях, скажімо в бізнесі. Тому подібний інвестиційний проект підійде далеко не всім інвесторам, а тільки тим, хто дійсно зможе витягти з них прибуток. Найімовірніше, це власник фірми, великий її акціонер тощо.

За словами фахівців, людський капітал сьогодні є найважливішим чинником конкурентоспроможності сучасних підприємств, який прямо впливає на їх успішний розвиток. Такий підхід підвищує популярність цього інвестиційного спрямування з боку власників підприємств, що розвиваються, проте він пов’язаний з певними ризиками і виникаючими труднощами.

Основною проблемою інвестування в цій сфері, є складнощі з розрахунком ефективності подібних капіталовкладень. Більшою мірою вони пов’язані з особливостями, що відрізняють описуваний метод вкладення коштів від інших, більш популярних інвестиційних інструментів.

Особливості таких інвестицій

Серед основних особливостей вкладів в людський капітал експерти виділяють наступні аспекти:

 1. Обсяг отриманих прибутків та інших дивідендів прямо залежить від терміну працездатності працівника.
 2. Людський капітал схильний до зносу, однак він має властивість накопичення і примноження.
 3. Підвищення прибутковості людського капіталу спостерігається тільки в процесі його накопичення (за допомогою перенавчання та виробничого стажу).
 4. Інвестиціями в людський капітал можуть бути визнані лише ті вклади, які економічно виправдані.

Разом з цим, здійснюючи інвестиції в свій персонал, інвестор повинен розуміти, що самі засоби лише створюють основу для формування людського капіталу. Подібні інвестиції – не просто вкладення, вони повинні бути підкріплені працею і зусиллями, спрямованими на саморозвиток працівника. У той же час формування такого капіталу не проходить без безпосередньої участі інвестора.

Для більш плідного інвестування в свій персонал, потенційний інвестор повинен розробити відповіді на ряд найважливіших питань, які стануть основою цього інвестиційного проекту. Головними з них є:

 • Який очікується ефект від інвестицій? У чому полягатиме окупність?
 • Які терміни очікуваного ефекту?
 • Які можливі варіації інвестицій?
 • Який обсяг коштів буде потрібно для реалізації інвестиційного проекту?
 • Чи існує доцільність вкладення в конкретного працівника?

Варіанти реалізації інвестицій

Варіанти реалізації подібних інвестиційних проектів досить різноманітні і в більшій мірі залежать від фантазії, бажань і цілей інвестора. Починаючи від простих курсів з підвищення кваліфікації і закінчуючи відправленням конкретного працівника на отримання вищої освіти. Що стосується вищої освіти, то сьогодні існує маса програм з надання перспективним випускникам шкіл грантів на навчання в вузах, після якого вони зобов’язуються працювати на конкретну компанію.

Варто зазначити, що одним з найважливіших аспектів подібних інвестицій є капіталовкладення в проекти оздоровлення персоналу, адже саме від здоров’я багато в чому залежить термін працездатності працівника, ефективність його праці, а в кінцевому підсумку – і обсяг одержуваного прибутку.

Інвестиції в нематеріальні активи

Як вже було сказано вище, до нематеріальних активів експерти відносять будь-які активи, що не мають своєї фізичної форми, однак підлягають ідентифікації та можливості використання в термін понад 12 місяців. На сьогоднішній день інвестиції в нематеріальні активи з боку власників і акціонерів компаній є найбільш вигідними і перспективними формами інвестування. Безумовно, такі методи не підходять для потенційних інвесторів з невеликим капіталом і не пов’язаних з бізнесом, проте в цьому і проявляється основна специфіка даного фінансового інструменту.

За своєю суттю, подібні інвестиції прямо спрямовані на наукову, дослідницьку та іншу інноваційну діяльність, результатом якої стануть винаходи, корисні моделі, нові технології і програми. Можлива і покупка вищевказаних об’єктів. В якості нематеріальних активів виступають виключні майнові права на об’єкти, куплені об’єкти, підтверджені документально.

Наявність в організації таких нематеріальних активів прямо направлене на збільшення її матеріально-технічної бази, підвищення технологічності і функціональності підприємства, що безсумнівно сприятливо відбивається на якості продукції, технології її випуску тощо.

Інвестиції в нематеріальні активи є довгостроковим капіталовкладенням, отримання прибутку від яких безпосередньо пов’язане з позитивним впливом нематеріальних активів на кінцеву продукцію. Варто зазначити, що позитивний ефект від подібних інвестицій, в разі очікуваного результату, буде помітний протягом декількох років і при належній віддачі, зможе принести дохід в сотнях відсотків.

Види нематеріальних активів

Серед всіх існуючих нематеріальних активів найпоширенішими вважаються:

 • Виключне право на винахід, корисну модель і зразок.
 • Виключне право на використання програм і баз даних.
 • Виключне право на використання товарного та торгового знаку, товару, знака обслуговування.
 • Право на користування землею.
 • Право на новий біологічний об’єкт.
 • Ділова репутація.

Звернемо увагу, що ділова репутація, може бути найпривабливішим об’єктом інвестування, оскільки при її високих показниках вартість підприємства може бути в кілька разів перевищує номінальну вартість усіх її активів разом узятих.

Підводячи підсумки, варто зазначити, що розглянуті вище інвестиційні інструменти можуть стати об’єктами для капіталовкладень тільки в тому разі, якщо інвестор поєднує свою діяльність з веденням бізнесу і не розраховує на швидку окупність внесених вкладень. Подібні інструменти підійдуть тільки для кропітких інвесторів, які знають толк у веденні бізнесу. Тільки при повній самовіддачі такі вкладення будуть приносити зиск. До речі кажучи, більшість відомих у всьому світі компаній, йшло по шляху свого розвитку саме шляхом вкладання коштів в свій персонал і нематеріальні активи.