Інноваційні інвестиції

У якості способу вирішення економічних проблем держави і підприємств, розглядають необхідність впровадження новітніх досягнень і рішень науки і техніки. Як вважають експерти, кожне підприємство яке успішно розвивається та яке орієнтоване на інтенсивне економічне зростання, для досягнення своїх цілей просто зобов’язане використовувати інноваційні стратегії в своїй діяльності. Однак, незважаючи на всю поширеність такого підходу, потрібно розуміти, що їх використання вимагає значних капіталовкладень з боку інвесторів, орієнтованих в першу чергу на рентабельність подібних заходів. Чи раціонально для потенційних вкладників здійснювати інвестиції в інновації? Розглянемо це питання докладніше.

Поширені форми інноваційних інвестицій

Інвестиції та інновації нерозривно пов’язані один з одним в рамках сьогоднішнього виробничого процесу незалежно від масштабів бізнесу. Вливання капіталу в інновації переслідує мету введення нових технологічних рішень в діяльність компаній і підприємств. Але потрібно розуміти і те, що як би не був цікавий проект з наукової точки зору або точки зору розвитку виробництва, на перше місце, завжди виходить його рентабельність і отримання в майбутньому прибутку. Здійснення подібних вкладень можливо в двох формах:

 1. Вкладення коштів з метою придбання продукту інноваційних технологій, рішень, ліцензій, патентів;
 2. Вкладення коштів в розробку продуктів інноваційної діяльності.

Процес покупки продукту інновацій, безумовно, менш витратний захід. Такі продукти, як правило, мають форму нематеріальних активів – ліцензій, ноу-хау, корисних моделей, винаходів, торгових знаків тощо. Вкладення коштів в подібні інновації, з точки зору інвестора, вимагає менших вкладень, однак потенційний прибуток в даному випадку буде також меншим, в силу можливості використання цих інновацій конкуруючими інститутами.

Що стосується розробки інновацій, то даний захід відрізняється більш високим ступенем витрат, підвищеними ризиками невдалого результату, відсутністю очікуваних якостей, і як наслідком – відсутністю «профіту». Але в той же час такий «інжиніринг» може принести куди більший ефект від вкладень в нього, ніж від простої покупки продукту. У більшості випадків, подібні інноваційні інвестиції дозволяють в рази здешевити вироблену продукцію, наслідком чого стає примноження капіталу інвестора, в деяких випадках істотніше і швидше ніж очікувалося.

«Побічні» цілі інноваційних інвестицій та популярні напрямки

Безумовно, основною метою будь-якої інвестиційної діяльності, є приріст капіталу. Не є винятком і сфера інновацій. Однак, на відміну від інших інвестиційних інститутів, капіталовкладення в інновації вигідні для інвесторів не тільки з огляду на збільшення доходу, а й завдяки досягненню інших цілей. Вони можуть відрізнятися в залежності від сфери діяльності і напрямку об’єкта інвестування. Серед них експерти виділяють:

 • товарну інновацію – одержання якісно нового товару;
 • технічну – створення нового методу виробництва;
 • ринкову – створення нових ринків для збуту послуг і товарів;
 • маркетингову – створення нових постачальників;
 • соціальну – підвищення рівня життя;
 • екологічну – поліпшення умов виробництва, які згубно впливають на середовище.

Що стосується основних напрямків і галузей, популярних сьогодні для вкладення капіталу в інновації, то, як виявилося, їх не так вже й багато. За підрахунками експертів, безперечним лідером цього процесу вважається напрямок високих інформаційних технологій і інвестиції в інтернет-проекти. Дана сфера займає 50% всього світового ринку інноваційних інвестицій. Після неї йде сфера біотехнологій, що займає 30%. Всі інші галузі істотно від них відстають, хоча є не менш привабливими в перспективі.

Що стосується вітчизняних компаній, то тут ситуація виглядає дещо гірше. Найчастіше, впровадження інноваційних технологій в виробництвах здійснюється за рахунок їх власних коштів, яких завжди бракує. Залучення коштів ззовні має суттєві проблеми, так як ринок капіталів перебуває в глибокому занепаді. Такі тенденції, звісно, згубно впливають на стан економіки, результат цього ми можемо сьогодні побачити в повній мірі. Ще однією величезною проблемою даного процесу є недалекоглядність вітчизняних потенційних інвесторів і їх спрямованість виключно на максимальну прибутковість своїх інвестицій. Подібний підхід є згубним для сектора економіки.

Серед потенційно рентабельних напрямків в секторі інноваційних інвестицій, крім ІТ і біотехнологій в СНД, експерти виділяють наступні:

 • машинобудування;
 • ракетобудування;
 • авіаційна промисловість;
 • інформатизація;
 • військова галузь і виробництво зброї;
 • космічні програми тощо.

Безумовно, інвестиції в інновації можливі тільки з боку великих інвесторів. Важливо зрозуміти, що тільки таким, інноваційним шляхом, вдасться досягти не тільки економічного, але й соціального ефекту від інвестицій. Для дрібних вкладників слід шукати інші, менш затратні інструменти для примноження свого прибутку.