Рентабельність інвестицій

рентабельність інвестицій

Більшість інвесторів, перш ніж вкладати гроші в інвестиційний проект, визначають доцільність своїх вкладень, ефективність проекту та очікувану рентабельність інвестицій. Якщо у інвестора є на вибір кілька інвестиційних

Термін окупності інвестицій

Термін окупності інвестицій

Окупність інвестицій - неодмінна умова ефективного інвестиційного проекту. У практиці інвестування іноді бувають випадки, коли інвестиції не окупаються. Це найчастіше стосується інвестицій пов'язаних з вирішенням соціальних

Коефіцієнт покриття

коефіцієнт покриття

У практиці інвестування зустрічаються такі ситуації: показники інвестиційного проекту, окупність вкладень, чиста приведена вартість і внутрішня норма рентабельності свідчать про доцільність інвестування в даний проект,

Коефіцієнт ефективності

індекс доходності

Інвестиційні проекти оцінюються великою кількістю показників, але найбільш часто використовуються статичні показники: термін окупності інвестицій (PP), індекс прибутковості інвестицій (PI), коефіцієнт ефективності інвестицій

Інвестиційний дохід

оцінка інвестицій

Прибутковість інвестицій на вкладений капітал визначається декількома способами, які залежать від основи вимірювання. Капітал може інвестуватися в реальний сектор економіки або в фінансовий. Інвестиційний дохід від

Мультиплікатор інвестицій

мультиплікатор інвестицій

Мультиплікатор інвестицій в теорії інвестування з'явився завдяки американському економістові Джону Кейнсу, тому його часто називають множником Кейнса. Кейнс вперше обґрунтував залежність інвестицій і одержуваних від

Інвестиційний аналіз

інвестиційний аналіз

Інвестиційний аналіз цілком самостійна галузь аналізу зі своїми методами і інструментами, методиками та прийомами. Звичайно, деякі його елементи запозичені з фінансового аналізу, деякі з аналізу господарської діяльності

Аналіз інвестицій

оцінка інвестицій

Теорія інвестицій трактує інвестиції як найважливіший ресурс людства, який служить основним джерелом його розвитку. Економічний базис виробництва збільшується завдяки інвестиціям, при цьому на одиницю вартості інвестицій