Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Економісти стверджують, що єдиного методу визначення інвестиційної привабливості підприємства не існує. Для кожного проекту потрібен індивідуальний спосіб аналізу інвестиційної привабливості. Оцінка можлива різними

Інвестиційна привабливість підприємства

Для розвитку будь-якої організації необхідний капітал із зовнішніх джерел. Інвестори зацікавлені в отриманні прибутку і в його примноженні, а щоб уникнути втрат вони оцінюють ефективність вкладення інвестицій в існуючий

Формування інвестиційної стратегії підприємства

Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється в кілька етапів:

Етап визначення мети;
Етап вибору цілей;
Етап оцінки зовнішнього середовища;
Етап вироблення інвестиційної політики підприємства;

Інвестиційна стратегія підприємства

«Стратегія» - військовий термін, що означає мистецтвознавство війни, де досягти перемоги одним ударом неможливо. Стратегія передбачає тривалі дії в театрі війни в умовах дефіциту військових ресурсів. Мета стратегії виграти

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Інвестиційна діяльність на підприємстві складний і багатогранний процес. У ньому задіяні всі види ресурсів підприємства. Результат інвестиційної діяльності залежить від того як їм керують. Управління інвестиціями на

Інвестиційна діяльність підприємства та організації

Підприємства є основними структурними елементами економіки країни. Від того що виробляють, скільки виробляють і якими затратами залежить сила і ефективність економіки країни. Основа розвитку підприємств в ринковій економіці

Інвестиційний бізнес-план компанії

Інвестиційна діяльність властива будь-якому підприємству: без інвестицій немає розвитку, без розвитку - втрата конкурентоспроможності на ринку, втрата конкурентоспроможності - очікуваний крах підприємства. Така невблаганна

Інвестиційна політика підприємства

інвестиційна політика підприємства

Інвестиційна політика - багатогранна економічна категорія, що розглядається на всіх рівнях економіки країни, від держави в цілому - інвестиційна політика держави, до рівня підприємства - інвестиційна політика підприємства.