Кваліфікований інвестор

Кваліфікований інвестор відноситься до суб’єктів особливої категорії інвесторів. Передбачається можливість отримання кваліфікаційного статусу юридичними і фізичними особами. Їм можна працювати і здійснювати операції з цінними паперами, а також з декількома певними об’єктами фінансових або інших послуг, які призначаються виключно для даного кола суб’єктів. Поняття кваліфікованого інвестора в нашій країні з’явилося ще в 1996 році.

Суб’єктивна характеристика визначає кваліфікованого інвестора як суб’єкта, наділеного специфічними правами та обов’язками в рамках його участі на фінансовому ринку. У разі, якщо суб’єкт є юридичною особою, його називають інституціональним кваліфікованим інвестором. Факт визнання і призначення кваліфікаційним статусом інвестора можливий з подачі формальної заяви брокера, керуючого та інших осіб, які визначені законодавством. Для чого потрібен такий правовий інститут, а також які вимоги висуваються перед тими суб’єктами, які планують отримати даний кваліфікаційний статус?

Для чого існує поділ між інвесторами

Первісна ідея поділу всіх інвесторів на кваліфікованих та інших була реалізована з метою захистити більшу частину населення від всіляких фінансових інструментів підвищеної складності, які передбачають підвищений ризик. Для прийняття правильного рішення про інвестування в складні цінні папери, фінансові послуги та інструменти, необхідно володіти спеціальними навичками і комплексом знань, які дозволять оцінити можливі ризики, істотні і значущі умови інвестування, ліквідність проекту і терміни його окупності. Наявність таких необхідних знань, завдяки яким приймаються осмислені і складні інвестиційні рішення, закріплюються статусом кваліфікованих інвесторів.

На практиці все виглядає аналогічно: якщо звичайні громадяни, які є інвесторами, збираються вкладати свої кошти в певні сфери, державним обов’язком є попереджати людей щодо вкладів в галузі і сфери, які передбачають високі можливості збитків.

Кваліфікований інвестор вже не потребує настільки жорсткого правового регулювання. Вважається (і обґрунтовано), що якщо інвестор має кваліфікацію, то йому відомо про всі можливі ризики, він в змозі самостійно розібратися з існуючими схемами прибутку і зробити правильне рішення на основі власних оцінок.

У всьому світі (в тому числі і в вітчизняних країнах) набагато менше відверто ризикованих схем, які передбачають в собі елементи обману і шахрайства. Загальна кількість кваліфікованих інвесторів значно менша, ніж звичайних, а їх самих дуже складно обдурити, тому для більшості шахраїв даний сегмент є збитковим за своєю натурою. Але при цьому існують і звичайні, комерційні ризики, які повинен враховувати інвестор при власних капіталовкладеннях. Можна зробити висновок, що отримання кваліфікаційного статусу для більшості юридичних і фізичних осіб є позитивним моментом з огляду на надання більших можливостей.

Як фізична особа може стати кваліфікованим інвестором

Кваліфікований інвестор, вимоги до якого ми будем викладати нижче, може бути фізичною особою. Для цього необхідне дотримання двох з нижчеперелічених обов’язкових умов:

  • Сумарна вартість фінансових інструментів, що знаходяться у фізичної особи, перевищує 50 000 доларів. На момент визначення вартості враховуються також ті цінні папери, які знаходяться на довірчому управлінні. Відзначимо, що оцінка всіх активів проводиться за ринковою вартістю.
  • Фізична особа працювала в установах і компаніях (вітчизняних і зарубіжних), які займалися наданням фінансових інструментів.
  • Фізичною особою щокварталу укладалися угоди на понад 10 цінних паперів за рік, або ж відбувалося як мінімум 5 операцій за три роки, вартість цих угод має перевищувати суму в 50 000 доларів

Відзначимо, що інші вимоги для фізичних осіб, які хочуть отримати кваліфікаційний статус, законодавством не встановлюються.