Мультиплікатор інвестицій

Мультиплікатор інвестицій в теорії інвестування з’явився завдяки американському економістові Джону Кейнсу, тому його часто називають множником Кейнса. Кейнс вперше обґрунтував залежність інвестицій і одержуваних від них доходів в k раз, з коефіцієнтом, що має назву мультиплікатором. При цьому зміна інвестицій викликає значно більш значні зміни зайнятості та доходу в економіці.

Кейнс назвав свій мультиплікатор – мультиплікатором накопичення і встановив залежність національного доходу від інвестицій в економіку.

Невеликий приріст інвестицій, також, як і їх зменшення, викликають значні зміни в зростанні або падінні національного доходу.

Первинні інвестиції дають ефект ланцюгової реакції і викликають зростання споживання, зростання заробітної плати і нові інвестиції в сферах виробництва, які відповідальні за задоволення нового попиту. Від цього і відбувається непропорційне збільшення національного доходу.

За своєю суттю, первинні інвестиції служать спусковим механізмом процесу інвестування в економіці. А схильність до споживання залежить від економічної ситуації в країні.

У разі нормального функціонування економіки схильність до споживання виражена в більш сильній мірі, ніж в кризові періоди. Тому в кризові періоди збільшується схильність до заощадження, в результаті чого скорочується зростання інвестицій, і посилюються кризові явища, що призводять до непропорційного зниження національного доходу країни.

Приклад дії мультиплікатора

Розглянемо приклад дії мультиплікатора на будівельній галузі житла, де будівництво нового житла викликає нові інвестиції в супутніх галузях, збільшує зростання споживання в галузях, які забезпечують домогосподарства всім необхідним для життєзабезпечення населення.

Наприклад, побудуємо індивідуальний будинок за 50 млн Сюди входять вартість будматеріалів і оплата роботи. Це первинні інвестиції. Витрачені кошти розподіляються у відповідності зі сформованою структурою споживання і заощадження: 70% на споживання, 30% на заощадження. Відповідно, всі учасники будівництва витратять 35 млн на придбання необхідних товарів, а 15 млн збережуть. Далі виробники споживчих товарів отримають 35 млн доходу, з яких 24,5 млн вони витратять на споживання і збережуть 10,5 млн. У наступному циклі отриманий дохід в 24,5 млн будуть таким же чином розподілені між споживанням і заощадженням. В кінцевому підсумку сумарно отриманий дохід від вкладень в 50 млн складе 150 млн. Іншими словами, збільшення інвестицій в 50 млн викликало збільшення доходу в 150 млн. Відповідно, k = 150/50 = 3.

У будівельній галузі мультиплікатор, як правило, більш присутній ніж в інших галузях і це говорить про значущість даної галузі і необхідність інвестування в її розвиток.