Структура інвестицій

Інвестиційна діяльність – важлива галузь сучасного економічного світу. Все більше і більше людей починає нею займатися, щоб забезпечити собі гідне життя. Але виходить це мало у кого, тому тільки одиниці намагаються зрозуміти проблему до кінця: вивчити структуру інвестицій, правила вкладень і їх види, осмислити юридичні та фінансові аспекти цього виду діяльності.

Грамотний інвестор перед тим як вкладати у щось гроші, ретельно вивчить об’єкт вкладень, опрацює всі можливі варіанти. Саме це і відрізняє інвестора, який заробляє на своїх вкладах, від того, хто на них не заробляє.

Що таке структура інвестицій

Структура інвестицій – це їх складові частини. Вони визначають напрямок, в якому планується використання даних матеріальних благ, а також види використання. Якщо узагальнити, то можна сказати, що структура інвестицій зумовлює взаємозв’язок між різними елементами інвестиційної діяльності.

При випаданні з цього чітко організованого ланцюга будь-якої ланки, структура порушується, а інвестиції стають непридатними.

Види грошових вкладів

Сучасна структура вкладень досить розгалужена. Отже, зупинимося на ній докладніше. Як вже було сказано, на неї впливає вид вкладення грошей (не плутати з видами інвестицій). Він може існувати у вигляді 3 форм:

Споживчі

Споживчий вид вкладу застосовується для придбання довгострокових товарів. Це такі товари, якими конкретний індивід або група індивідів можуть користуватися протягом тривалого часу. Їх особливістю є те, що вони не приносять доходу вкладнику, хіба що, за рідкісним винятком. З іншого боку, їм не буває страшна інфляція. Єдиним видом споживчих інвестицій, який може принести заробіток, є використання нерухомого майна в комерційних цілях, наприклад, здача квартир.

Капітальні

Капітальні вклади зазвичай використовують при будівництві або реконструкції якихось будівель. Тут працює наступний принцип – чим більше вкладень для модернізації та оновлення капіталу, тим більше прибутку він принесе.

Фінансові

Фінансові вклади здійснюються для покупки акцій компаній, вкладення в об’єкти, що будуються тощо. Іншими словами – придбання фінансових активів.

Які види структур бувають

Розрізняють загальну структуру вкладів, структуру реальних і портфельних вкладень.

  1. Загальна структура – це співвідношення. Співвідносяться в даному випадку реальні вкладення і портфельні.
  2. Склад реальних інвестицій – це співвідношення між грошовими вкладами в нематеріальні активи, наприклад, інтелектуальна власність, патенти, а також в основний і оборотний капітал.
  3. Склад фінансових, або як їх ще часто називають, портфельних вкладень – це загальна сума всіх вкладених грошей у фінансові активи: акції компаній, різні цінні папери, а також активи підприємств і об’єктів.

Найбільший інтерес з економічної і фінансової точки зору представляють фінансові вклади, про які вже говорилося раніше. Вони, в свою чергу, поділяються на:

  • видові;
  • технологічні;
  • відтворювальні;
  • галузеві і територіальні.

Видова

Видова структура інвестицій являє собою конституцію розподілу основного капіталу між різними видами інвестування. Наприклад, з плином часу може збільшуватися приплив капіталу до житлового нерухомого майна, після чого попит на нього знову може впасти, а зрости, наприклад, на автомобілі. Це і відображає склад вкладів по виду.

Технологічна

Технологічна структура вкладів показує, яку частку із виділених на будівництво або реконструкцію будь-якого об’єкта коштів відводиться на ремонтні та будівельні роботи. Сюди також входять кошти, витрачені на закупівлю матеріалів і устаткування.

Відтворювальна

Відтворювальна структура інвестицій тісно переплітається з технологічною. Тут важливий напрямок вкладів, куди вони підуть: на будівництво принципово нового об’єкта, модернізацію, розширення старого чи на інші роботи.

Галузева

Під галузевої конструкцією варто розуміти розподіл коштів серед усіх галузей народного господарства, а також в економіці. На практиці застосовують, щоб виявити галузі, що прискорюють отримання доходу. У такі частини економіки вклади робляться в першу чергу.

Територіальна

Територіальна структура інвестицій визначає розподіл матеріальних вкладень між різними територіальними частинами країни (район, область, край). Кількість одержуваних вкладів прямо пропорційно привабливості краю.