Інвестиційний потенціал підприємства

Зараз практично у будь-якої людини, яка накопичив певний обсяг заощаджень, з’явилася можливість інвестувати в якесь підприємство або фірму. Але вигідне інвестування вимагає високого рівня спеціальних знань. Головне, завжди слід пам’ятати, що інвестиції – це зазвичай чималі гроші, тому варто витрачати їх з розумом.

Є підприємства, вкладення в які окупляться незабаром, а буває і таке, що виробництво заздалегідь збиткове настільки, що фінансування в нього просто згорить і не принесе ніякої користі. Саме для оцінки рентабельності вкладення грошових коштів і введено поняття інвестиційного потенціалу.

Оцінка

Цей показник відображає наскільки привабливим є виробництво для інвесторів. Саме визначення потенціалу для інвестицій має таке значення: можливість для інвестора отримати прибуток від вкладених грошей. Чим вище цей показник, тим більший дохід від вкладень і привабливість в очах інвесторів. Для того щоб оцінити цю привабливість, використовується безліч факторів, а саме:

 • Присутність або відсутність попиту на підприємницьку діяльність у покупців;
 • Насиченість території, на якій побудована фірма, різними факторами – корисні копалини, трудові ресурси, інфраструктура доріг, шляхів, тощо;
 • Якою мірою актуальні інвестиційні пропозиції;
 • Стан економіки в країні;
 • Нюанси оподаткування;
 • Асортимент об’єктів для вкладень та інше.

Фактори, необхідні для розвитку проекта

Інвестиційний потенціал підприємства являє собою суму таких показників, як стратегічні передумови для розвитку будь-якого об’єкта і чинники, які забезпечують його розвиток. Одним з основних таких чинників і є вкладення грошей інвесторами.

Зрозуміло, що всі інвестори, а особливо нові, намагаються уважно стежити за потенціалом того об’єкта, в який вони збираються вкладати гроші. А без гарних даних цього показника ніхто не буде вкладати гроші для розвитку виробничого об’єкта.

Для того щоб оцінити інвестиційний потенціал підприємства, потрібно враховувати такі фактори, як:

 • Здатність привертати увагу інвесторів;
 • Присутність спеціальних і відповідних сучасному світові пропозицій щодо інвестування в проект;
 • Стійке збільшення вартості підприємства на фінансовому ринку;
 • Присутність спеціального плану щодо розвитку даного об’єкта виробничої діяльності, а також використання на ньому для виробництв та управління новітніх технологій.

І це тільки самі основні фактори, на які звертають увагу, коли проводять аналіз потенціалу для інвестування. Насправді їх набагато більше. Для того, щоб не в теорії, а на практиці оцінити цей потенціал, потрібно враховувати також і специфіку кожного виробництва. Це, наприклад, сфера діяльності виробничого об’єкта, місце його розташування тощо. Чим більше особливостей і чинників буде враховано при оцінці потенціалу, тим ближче він буде до реального значення.

Також потрібно враховувати, що інвестиційний потенціал для одного підприємства має дуже тісний зв’язок з потенціалом для іншого підприємства, регіону, країни. Пов’язані між собою, вони утворюють інвестиційний потенціал економіки.

Сильний вплив на цей потенціал робить попит ринку. У сучасній економіці він ділиться на 2 типу:

 • потенційно можливий попит;
 • пропозиція капіталу.

Потенційно можливий попит зазвичай спостерігається в тому випадку, якщо господар капіталу не має наміру накопичувати його. Такий вид попиту називається інвестиційним, так як теоретично накопичені кошти підуть на фінансування. Конкретний попит – це пропозиція грошових коштів для цілей інвестування.

В ідеальних умовах потенційний і конкретний попит зрівнюються за своєю величиною.

На що звернути увагу інвестору

Інвестору при оцінці інвестиційного потенціалу, варто пильно звернути свою увагу на такі фактори:

 1. Дохід. Загальна сума матеріальних благ, яка буде отримана від інвестування.
 2. Чистий прибуток. Якщо вкладення робиться заради доходу, то на його рівень варто звернути велику увагу. Однак не зациклюйтеся на цьому – іноді робота на перспективу дає набагато більше, ніж явний дохід. Її варто відрізняти від загального доходу – розрахунок чистого прибутку ведеться з вирахуванням усіх грошових коштів, які потрібно віддати у вигляді податків, заробітної плати, витрат на виробництво тощо.
 3. EBITDA. Цей показник досить сильно схожий на перший, але відображає дохід без вирахування податків і відсотка. На нього не впливає наявність будь-яких кредитних зобов’язань підприємства.
 4. Активи підприємства. Це ті кошти і елементи господарської діяльності організації, які є, власне, джерелом доходу.
 5. Пасиви підприємства. А ось це вже кредитні зобов’язання компанії, її борги і джерела появи активів.