Інвестиційні фактори

При розгляді питання про фактори, що впливають на обсяг інвестицій, відразу слід розглядати об’єкт інвестування на рівні держави, регіону, окремої галузі, групи компаній або окремого підприємства. Фактори, що впливають на інвестиції на макроекономічному (державному) рівні, носять всеосяжний характер, це і міжнародна криза економік держав, війни, що вводяться санкції проти держав або ембарго на імпорт або експорт продукції тощо. Крім них сам стан економіки держави, його інвестиційна політика, наявність тих чи інших ресурсів, необхідних для успішності інвестиційної політики та інвестиційної привабливості даної держави також є факторами, що впливають на розмір інвестицій.

Вони певним чином трансформуються на всі елементи народного господарства держави. Тому державна політика інвестування є наріжним каменем інвестиційних процесів в державі.

Виникнення інвестицій

Відомо, що інвестиції в державі виникають від розподілу національного доходу на споживану частину і зберігаючу. Із другої частини утворюються інвестиції. За логікою, збільшення заощаджень повинно призводити до збільшення інвестицій. Це так і відбувається в слаборозвинених країнах. У них зростання економіки супроводжується зростанням заощаджень, які здебільшого спрямовуються в інвестиції. В економічно розвинених країнах ця тенденція не очевидна. Зростання заощаджень в них не означає зростання інвестицій, це пояснюється падінням норми прибутку від нових інвестицій в цих державах.

Схильність до заощадження призводить до зниження споживання і до падіння рівня національного доходу. Тому стимулювання заощаджень (парадокс ощадливості) знижує рівень інвестування в економіку.

Англійський економіст Джон Мейнард Кейнс досліджував ці процеси і прийшов до висновку про необхідність, на противагу до ощадливості, стимулювати споживання. Попит спонукає інвесторів оновлювати виробництво, розширювати його, що вимагає розширення інвестування. Кейнс ввів в макроекономіку теорію мультиплікатора, згідно з якою при зростанні інвестицій зростання валового національного продукту відбувається в набагато більшій степені, ніж зростання інвестицій із-за мультиплікативного ефекту цих інвестицій. Інвестиції породжують споживання в суміжних галузях і інфраструктурах, викликаючи нові інвестиції і збільшуючи ВНП. Цей рівень збільшення був названий мультиплікатором. Він відображає фактори, що впливають на обсяг інвестицій в макроекономіці.

На обсяг інвестицій впливають такі мікроекономічні фактори:

  • становище підприємства на ринку продукції, що випускається;
  • частка ринку цієї продукції;
  • ціни на неї;
  • наявність серйозних конкурентів.

Показники ефективності роботи підприємства також є фактором залучення інвестицій. Інвестиції зазвичай підвищують конкурентоспроможність продукції, яка випускається підприємством, а це дозволяє розширити обсяг реалізації продукції і збільшити розмір одержуваного прибутку.

Інвестиційна політика

Але більш важливим фактором, що впливає на обсяг інвестицій підприємства є його інвестиційна політика. Вона включає в себе стратегію розвитку підприємства, орієнтовану на довгострокове зростання виробництва продукції з високою рентабельністю виробництва.

Інвестиційна політика базується на інвестиційній привабливості підприємства, яка складається з інвестиційної привабливості держави, галузі, регіону і власне підприємства.

Інвестиційна привабливість залежить від багатьох факторів економіки держави, таких як: рівень оподаткування, інфляція, стійкість економіки, наявність висококваліфікованої робочої сили, рівень криміналізації економіки, норма прибутковості і рівень процентної ставки за фінансовими інструментами і багато іншого. Всі ці фактори досліджуються в світовій економіці, після чого формується рейтинг інвестиційної привабливості країн. Україна в цих рейтингах знаходиться на 89-му місці, Росія – на 100-му. Всього у цьому списку 170 країн.