Інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси – це сукупність грошових коштів компанії або фірми, за рахунок яких вирішуються різні питання, пов’язані з реалізацією програм та проектів, спрямованих на розвиток, будівництво та розширення діяльності. Такі фінансові кошти бувають двох видів:

  • позикові;
  • власні.

Позикові ресурси формуються за рахунок отримання фінансування від зацікавлених осіб на зворотній основі. Організація отримує фінансування для реалізації своїх інвестиційних проектів із зовнішніх джерел і зобов’язується погасити заборгованість в обумовлені терміни.

До власних ресурсів належать особистий капітал компанії і грошові кошти, які були надані на безоплатній основі для реалізації різних програм і проектів.

Класифікація

Інвестиційні ресурси підприємства бувають недержавними та державними. Фінанси, які надходять для реалізації інвестиційних програм з бюджету держави, відносяться до державних ресурсів. Також це може бути фінансування за рахунок коштів, що належать держпідприємствам або позабюджетним фондам, що займаються інвестиціями. Як правило, таке інвестування надається для підтримки певних галузей економіки і стабілізації працездатності виробничих організацій з низькою рентабельністю.

Зараз найчастіше компанії і фірми залучають інвестиції з недержавних джерел. Це може бути банківське кредитування, отримання фінансування від приватних осіб, фінансових установ тощо. Інвестиції в деяких випадках можуть бути надані на постійній основі, за умови отримання певного відсотка від доходів у вигляді дивідендів.

Одним з головних джерел освіти інвестиційних ресурсів є власний капітал виробничої організації, який формується за рахунок продажу активів, тривалих фінансових вкладень, амортизаційних відрахувань і залишку прибутку після здійснення всіх виплат. Амортизаційні відрахування є дуже важливим джерелом формування доходів. Утворення таких відрахувань відбувається за рахунок перенесення вартості основних фондів на вартість продукції. Також ключова роль щодо формування резервів з власних джерел відводиться прибутку, частина якого завжди може бути спрямована на інвестування проектів. Кошти з власного капіталу за рішенням адміністрації або акціонерів можуть бути використані для інвестування діяльності та реалізації проектів економічного розвитку.

Власні інвестиційні ресурси мають ряд істотних переваг, до яких, перш за все, відносяться:

  • ефективність використання;
  • підвищення конкурентоспроможності з метою збільшення прибутку;
  • швидкість і простота залучення грошових коштів.

Необхідно також відзначити, що є й серйозний недолік в залученні власного капіталу, і це безпосередньо пов’язано з обмеженням фінансування. Саме з цієї причини багато виробничих організацій змушені залучати інвестиції із зовнішніх джерел фінансування і навіть формувати резерви на зворотній основі.

У багатьох організацій, що потребують залучення грошових коштів, взагалі власний капітал як такий відсутній, і для відновлення нормальної діяльності доводиться шукати сторонніх інвесторів. Звичайно, в такій ситуації буде непросто знайти компанію або приватних осіб, готових вкласти свої гроші в розвиток організації, яка знаходиться на межі банкрутства. Якщо такі і знайдуться, то умови будуть не найпривабливіші.

Іноземні інвестіції

Інвестиційні ресурси також можуть бути сформовані за рахунок залучення коштів іноземних інвесторів. Є кілька типів такого інвестування в залежності від цілей інвесторів:

  • придбання контрольного пакета акцій;
  • придбання не контрольного пакета акцій;
  • створення дочірнього підприємства;
  • створення спільного підприємства.

Купуючи контрольний пакет акцій за рахунок погашення боргу або за угодою купівлі-продажу, іноземний інвестор отримує право здійснювати контроль над діяльністю підприємства. Якщо іноземні інвестори купують не контрольний пакет, то вони не можуть контролювати діяльність. Створюючи дочірнє підприємство, іноземний інвестор піддається певним ризикам та має виконувати ряд певних зобов’язань. Створивши спільне підприємство, іноземні інвестори керують ним зі своїми місцевими партнерами.