Залучення інвестицій

Інвестування стало досить поширеною сучасною формою заробітку в нашій країні і за кордоном. Практично кожна людина замислювався над тим, щоб вкласти свої заощадження в якийсь проект. Але проблема залучення інвестицій все одно є ключовою.

Визначення поняття «залучення інвестицій» в сучасній економіці має таке значення: це вкладення заощаджень від приватної особи або компанії в якийсь проект з метою отримання доходу. Особи, які здійснюють вкладення, називаються інвесторами.

Види інвестицій

Існує безліч класифікацій вкладень, які засновані на різних умовах. Тут наведені найважливіші з них.

Їх можна розділяти, наприклад, по об’єкту, на який спрямована інвестиційна діяльність:

 • реальні інвестиції – вкладення в будівництво, капітальний ремонт;
 • фінансові – вкладення в цінні папери, в тому числі і через інвестиційні фонди, видані кредитні кошти, а також лізинг;
 • спекулятивні – торгівля дорогоцінними металами та цінними паперами.

Залежно від форми власності формуються певні групи вкладників. Також важливим критерієм для поділу вкладів на групи є форма власності інвестиційних ресурсів. На цій класифікації засновані особливості пошуку і залучення інвестицій в свій проект. Тут розрізняють:

 • державні – видається для забезпечення стратегічно важливих проектів і може навіть повністю покривати витрати по проекту;
 • приватні – вкладення від приватних інвесторів;
 • іноземні – вкладення від осіб, які не є резидентами країни, в яку спрямовані їх інвестиції. Також сюди відносяться вклади від іноземних компаній.

Способи залучення інвестицій

Є кілька способів залучення фінансування. До основних, які часто зустрічаються, відносяться:

 • вкладення коштів в статутний капітал підприємства;
 • боргове фінансування;
 • банківське кредитування із заставним забезпеченням;
 • облігаційні позики.

Вкладаючи гроші в статутний капітал підприємства, інвестор купує частку в бізнесі. Тобто у нього на руках знаходиться пакет акцій, який підтверджує його права, як співвласника (акціонера).

У разі боргового фінансування інвестори є кредиторами. Всі виділені компанії кошти оформляються в якості заборгованості.

Банківське кредитування із заставним забезпеченням передбачає отримання позикових коштів на певний термін. В якості застави можуть виступати акції і активи підприємства.

Облігаційні позики за своєю суттю є позиками, які видаються позичальнику, який випустив облігації. Такі цінні папери підтверджують право власників на отримання від компанії-позичальника номінальної вартості у встановлені терміни.

Як зацікавити і залучити інвестора

Як зацікавити інвестора і мотивувати його зробити внесок? Для того щоб людині або представникові компанії захотілося здійснити вкладення в який-небудь проект, він повинен переконатися, що для нього цей проект вигідний. Це називається інвестиційною привабливістю.

Вважається, що для гарантованого залучення вкладників в свій бізнес-проект необхідно пройти 4 послідовні кроки. Якщо все буде зроблено правильно, то питання, як залучити інвесторів, буде вирішено.

Крок перший – вибір партнера, в надійності якого можна бути впевненим

В першу чергу, щоб знайти вкладника, необхідно уявляти, як він буде реагувати на якісь обставини. Наприклад, поведінка інвесторів часто залежить від того, в якій стадії свого розвитку знаходиться пропонований їм бізнес-проект. У початковій стадії свого розвитку він не представляє для них особливого інтересу, тому пошук інвестора і інвестицій стає в цей час найбільшою проблемою.

Далі в міру свого розвитку привабливість проекту зростає, а значить, зростає і кількість вкладників.

У завершений проект вкладають гроші найчастіше, тому що в цьому випадку вже видно ризики і доходи, які його супроводжують.

Крок номер два – грамотно донести інформацію до цільової аудиторії

Найпростіше здійснювати пошук вкладників в тій же сфері діяльності, до якої належить проект, так як зазвичай в даному випадку вони будуть відчувати себе більш впевнено, це полегшує залучення інвестицій. Але буває і таке, що один інвестор вкладає кошти в абсолютно різних сферах.

Щоб правильно подати свій проект, потрібно добре його опрацювати, оформити в привабливому для вкладника вигляді з обґрунтуванням всіх його переваг. Це завдання можна залишити для консалтингової служби. Також в проекті необхідно вказати загальний обсяг інвестицій, який для нього необхідний.

Головна мета цього етапу – довести інвестору, що проект йому вигідний, цілком реальний і рентабельний.

Успішність залучення інвестора на цьому етапі залежить від того, наскільки добре ви подали свій проект.

Третій крок – впевнене проведення переговорів

Якщо в надісланому резюме буде добре описаний бізнес-проект, то потенційний інвестор може запропонувати зустріч. В першу чергу уважно ознайомтеся з його пропозицією, перевірте, чи збігається вона з вашими потребами.

Якщо пропозиція інвестора не особливо зацікавила, то можна трохи потягнути час і почекати відповідей інших потенційних вкладників.

До зустрічі підготуйтеся найретельнішим чином, щоб не виникало ніяких затримок при вашій відповіді на питання інвесторів. Підготуйте і продумайте усне представлення своєї пропозиції, себе і своєї команди. Ви повинні максимально яскраво і енергійно себе презентувати.

Крок четвертий – підпис договору

Залучення інвестора і всі домовленості, які між вами були досягнуті, потрібно документально закріпити. Це дає підставу в разі недотримання договору притягнути до відповідальності ту сторону, яка порушила домовленість. Документальне підтвердження є завершальним етапом.

Щоб зафіксувати всі умови надання вкладу, складається документ – «Умови угоди». Вимоги до його складання:

 • позначення всіх умов, які стосуються взаємовідносин між власником проекту та інвестором;
 • однозначність, чіткість і недвозначність їх написання, щоб це не ускладнювало в разі спірних ситуацій їх трактування;
 • чітка і повна вказівка форм і обсягів інвестицій, а також позначення покарання за невиконання умов договору.