Інвестиційна привабливість регіону

Інвестування стало досить часто зустрічатися в нашій країні як рід фінансової діяльності людини. Завдяки переходу від планової моделі економіки до ринкової, кожна звичайна людина тепер може здійснювати вкладення і заробляти на фінансових біржах. Єдиний критерій, який важливий швидше для самого інвестора, так як визначає його рівень доходу, це певні знання і вміння, необхідні для інвестиційної діяльності.

Що таке інвестиційна привабливість регіону

Заробіток за допомогою вкладень може забезпечити досить високий і постійний рівень доходу для інвестора, якщо правильно вибрати проект для інвестування. Критерії вибору різноманітні: потрібно оцінити ризики, пов’язані з інвестуванням в певну галузь або конкретний об’єкт, довідатися про дохід від операції тощо. Головне, що потрібно зробити досвідченому інвестору – це в першу чергу оцінити інвестиційну привабливість регіону.

Даний показник відображає ступінь економічного, законодавчого, політичного, соціального і фінансового розвитку галузі інвестування. Цю привабливість визначає напрямок потоків інвестицій (куди більше йде вкладів – в регіон або з нього), руху інтелектуальних ресурсів (тобто обмін людськими ресурсами, які мають потрібні знання для якоїсь галузі), рівень інфляції, а також багато інших економічних чинників інвестиційної привабливості.

Простіше кажучи, інвестиційна привабливість регіону – це показник, який відображає вигідність або невигідність вкладення грошових коштів в даний економічний район. Її можна визначати, як для конкретного об’єкта, так і для різних масштабів території – області, регіону, країни.

Складові інвестиційної привабливості

Дане поняття є комплексним, збірним, тому логічно, що його можна розділити на складові. Такими складовими частинами є інвестиційний потенціал і ризик вкладення грошей в регіон. Потенціал краю – це можливість його розвитку при наявності достатнього обсягу інвестицій. Він показує, чи готовий регіон прийняти інвестиції. Ризик при вкладенні фінансів – це можливість втрати грошових коштів, вкладених в якийсь об’єкт в межах територіального утворення.

Інвестиційна політика

Інвестиційна політика регіону спрямована на поліпшення його розвитку в економічній сфері, залучення інвестицій, в тому числі іноземних, проведення модернізації. На державному рівні формується перспективна регіональна інвестиційна політика, яка має відповідати за стан фінансових ринків, потреби національного господарства, рівень попиту на ту чи іншу продукцію, а також за стан структури ринкової економіки в цілому.

Розробка поетапної реалізації політики щодо інвестування іменується інвестиційною стратегією регіону. Саме цей параметр відповідає за втілення всіх тих економічних, фінансових і соціальних моментів, запланованих під час формування політики вкладів.

Інвестиційний клімат

Інвестиційний клімат – це умови для грошових вкладень в області регіону, перш за все іноземних. Цей показник як раз оцінює ризики, пов’язані з вкладеннями.

Важлива складова клімату регіону – надання вкладникам гарантій щодо їх заощаджень і капіталовкладень. У наш час цей фактор є вкрай важливим. Всі інвестори хочуть убезпечити себе і свої гроші.

Також одним з чинників, який допомагає створити сприятливий клімат для вкладень в межах економічного району, є законодавча база (податкова). Цей пункт забезпечує чесність і прозорість усіх фінансових операцій регіону.