Захист інвестицій

Захист інвестицій вважається одним з видів страхування, призначення якого полягає в захисті майна інвесторів від ризику втрати або знищення. Умови такого страхування поширюються лише на те майно, в яке було вкладено грошовий капітал з метою його примноження.

Всі об’єкти інвестиційного страхування можуть бути поділені на:

 • Прямі інвестиції – ті, які полягають у вкладенні вільних коштів в основні або інші матеріальні активи підприємств різних форм власності;
 • Портфельні інвестиції, які представляють собою вкладення коштів у цінні папери та права участі;
 • Кредити, надані іншим економічним суб’єктам;
 • Права, які взаємопов’язані з міжнародною інвестиційною діяльністю;

Відомо, що інвестиційна діяльність може здійснюватися не тільки в країні проживання, а й на міжнародному рівні. Захист інвестицій є дуже важливим аспектом міжнародних інвестиційних операцій.

Захист іноземних інвестицій

Інвестор, який займається вкладенням власних фінансів в розвиток економічних суб’єктів іншої держави, хоче мати впевненість в тому, що його інвестиції будуть захищені від ризику виникнення форс-мажорних обставин.

До непередбачених ситуацій відносять:

 • Політичні кризи і громадянські війни всередині країни, в яку спрямовані інвестиції;
 • Ризик націоналізації підприємства, в розвиток якого були вкладені грошові активи;
 • Різке падіння ВВП країни, підвищення рівня інфляції, незадовільний стан платіжного балансу;
 • Грубе порушення умов договору про інвестування країною, в чию економіку було вкладено капітал.

Іноземне (міжнародне) страхування інвестицій вважається досить складною процедурою. Такі економічні відносини між країнами регулюються окремими угодами, що стосуються окремих сфер національної економіки або окремих об’єктів інвестування. Єдиних міжнародних норм страхування інвестицій не існує, оскільки інвестиційні операції можуть здійснюватися між різними країнами, які мають свої особливості законодавства.

Однак всі міжнародні договори про захист інвестицій базуються на ключових принципах верховенства права. Якщо країна, яка прийняла інвестиції, порушує умови договору, спірна ситуація повинна вирішуватися через міжнародний арбітраж.

Страхуванням іноземних інвестицій займається Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (БАГІ). Головною функцією даної організації є захист інвесторів від ризиків, що виникли в зв’язку з форс-мажорними обставинами всередині країни, в яку були направлені інвестиції.

Якщо розглядати діяльність БАГІ більш детально, то можна виділити такі завдання організації:

 1. Захист інвестора від можливих збитків, які можуть виникнути через неможливість перевести грошові активи в місцеву валюту з метою її вивезення за кордон. Застрахований інвестор в такому випадку отримає компенсацію своїх збитків, що виникли через зміни в законодавстві, яке регулює валютні відношення. Але потрібно врахувати, що інвестор не отримає компенсацію збитків, що виникли через падіння вартості місцевої валюти.
 2. Захист інвестора від збитків, які були нанесені через діяльність уряду: прийняття рішення про націоналізацію підприємства, що одержує інвестиції, повна конфіскація майна інвестора. Якщо уряд діє в рамках вже існуючого на момент інвестування законодавства, інвестор не отримає компенсацію.
 3. Захист від наслідків військових дій, масштабних терактів, внутрішніх громадянських конфліктів, в які була втягнута приймаюча сторона. Якщо були застраховані вкладення в основний капітал, інвестор отримає мінімальну суму з первісної вартості інвестицій і засоби на заміну знищених матеріальних активів. Якщо фонди підприємства були пошкоджені, БАГІ виплатить суму, за рахунок якої можна провести їх капітальний ремонт.
 4. Багатостороння агенція з гарантій інвестицій захищає інвестора від збитків, які виникли через недотримання приймаючою країною умов контракту або його розірвання урядом. Однак, щоб отримати компенсацію, потрібно довести неправоту іноземного партнера в арбітражі.

Інвестиційне страхування приватних осіб

Приватні інвестори, здійснюючи операції на фондовому ринку, також потребують захисту своїх прав. Приватних інвесторів ще можуть називати трейдерами. Завдання цих людей полягає в тому, щоб проаналізувати те, що відбувається на ринку цінних паперів і, виходячи з результатів аналізу, укласти вигідну для себе угоду.

Більшість трейдерів займаються професійною інвестиційною діяльністю та пропонують свої послуги з управління інвестиціями приватним особам. Трейдер і фізична особа взаємодіють на основі підписаного договору.

На жаль, ніхто не виключає можливість роботи з непрофесійним трейдером, який може в одну мить втратити грошові активи клієнта. У подібних ситуаціях потерпіла сторона має повне законодавче право на захист своїх інтересів.

Відносини економічних суб’єктів, що виникли в результаті інвестиційної діяльності, є невід’ємною частиною цивільно-правових відносин. Всі спірні ситуації, які виникли між інвестором і приймаючою інвестиції стороною, вирішуються виключно в арбітражному суді.

Серед інвестиційного страхування також виділяють інвестиційне страхування життя приватної особи. Ця фінансова послуга являє собою з’єднання накопичувального страхування та інвестування.

Щоб стати учасником такого виду страхування, клієнт повинен знайти фінансового посередника, який займається інвестиційним страхуванням і надає консультаційні послуги. Суть страхування полягає в тому, що клієнт щомісяця вносить на баланс страхової компанії певну суму коштів, які будуть розділені на дві частини. Одна з яких буде призначена для страхування життя, друга буде виступати в якості інвестицій.

Страхова компанія користується коштами клієнта з метою їх подальшого інвестування в фонди інвестиційних компаній. Клієнту може бути надана можливість створення окремого накопичувального балансу, кошти з якого він може використовувати в деяких випадках, прописаних у договорі. Страховики дозволяють клієнту скористатися дивідендами від інвестування через два роки після підписання договору.

Особливостями такого інвестиційного захисту та страхування є:

 • отримання пільг при сплаті податків;
 • неможливість поділу грошових коштів приватної особи при розірванні шлюбу та неможливість конфіскації в судовому порядку;
 • через п’ять років після підписання договору інвестор може розраховувати на відчутний прибуток від інвестування коштів;
 • з інвестором буде постійно працювати фінансовий консультант, який надає інформацію про можливості інвестування в ті чи інші інструменти. Але право вибору фінансових інструментів на фондовому ринку належить виключно інвестору. Однак приватна особа може при бажанні довірити свій вибір професіоналу;
 • інвестор має повне право на те, щоб змінювати суму щомісячних платежів. Також можна змінювати і сам інвестиційний фонд, в який імовірно будуть спрямовані кошти;
 • вклади інвесторів в обов’язковому порядку будуть захищатися від знецінення;
 • у разі смерті інвестора його спадкоємцям відразу ж буде виплачена компенсація. Процедура виплати досить проста в порівнянні зі звичайним страхуванням.